NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde leden. Meer informatie

NVB-jaarcongres 2018 'de nieuwe stroming'

Donderdag 1 november 2018 in Lelystad

NVB-jaarcongres ‘de nieuwe stroming’

Direct naar het aanmeldformulier
Namens de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB), provincie Flevoland en de gemeenten Lelystad en Urk nodigen wij u graag uit voor het NVB-jaarcongres op 1 november in Lelystad. Een groot aantal sprekers uit overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven komt hun kennis over binnenhavens met u delen. Wij zijn erg blij dat Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat, aanwezig zal zijn op het jaarcongres.
 

Flevoland Havenprovincie
Op 1 november a.s. bent u te gast in Flevoland, havenprovincie in opkomst. Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de Zuiderzeewet werd aangenomen. Maar ingenieur Lely vergat een haven te tekenen in zijn plannen. Flevoland werkt met haar maritieme strategie hard aan de ontwikkeling van twee nieuwe, complementaire, havens. Dit jaar is Flevokust Haven, een gloednieuwe multimodale haven met overslagterminal en industrieterrein ten noorden van Lelystad, in gebruik genomen en op donderdag 20 september 2018 feestelijk geopend, zie hier de aftermovie daarvan. Met de ontwikkeling van de nieuwe Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland bij Urk geeft Flevoland ruimte aan de groei van de (internationale) maritieme dienstverlening.


 

Thema ‘de nieuwe stroming’

Het thema van het congres is ‘de nieuwe stroming’. Nieuwe havens brengen nieuwe verbindingen tot stand. Met nieuwe kansen voor circulaire stromen en het verduurzamen van vervoersstromen. De verbindende rol van binnenhavens staat centraal in het interactieve ochtendprogramma; de samenwerking met de zeehavens van Amsterdam en Rotterdam, de bijdrage die binnenhavens leveren aan de (regionale) economie en de optimalisering van logistieke ketens door kennis te verbinden. In enkele mini-colleges zoomen we, vanuit de theorie en de praktijk, in op de kansen voor gebiedsontwikkeling. ’s Middags kunt u via diverse excursies kennis maken met de veelzijdigheid van Flevolands ondernemerschap.
 

Programma - 1 november 2018

09.00 uur  Ontvangst
09.30 uur Welkom door Jan-Nico Appelman, gedeputeerde provincie Flevoland
09.35 uur Opening door Donatello Piras, dagvoorzitter m.m.v. Jan-Nico Appelman, Janneke Sparreboom (wethouder economie gemeente Lelystad) en Gerrit Post (wethouder gemeente Urk)
10.00 uur Jaarrede door Eric Janse de Jonge, voorzitter van de NVB
10.10 uur De verbindende rol van binnenhavens in smart netwerk, m.m.v.
  • Bart Kuipers, Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Arwen Korteweg, Havenbedrijf Rotterdam
  • Roy van den Berg, Smart Port
10.40 uur Pauze
11.10 uur Mini-colleges over gebiedsontwikkeling in stad en haven, m.m.v.
  • Tom Daamen, universitair docent TU Delft
  • Mary Haselager, hoofd gebiedsprogramma's en Europa provincie Flevoland
11.30 uur Personeel, kennisontwikeling, opleiding en innovatie in Flevoland
12.00 uur Lunch en netwerken
13.00 uur Excursies, met keuze uit:
  • Bedrijfsbezoek Flevokust Haven en Rondleiding Máximacentrale (maximaal 80 deelnemers)
  • Bedrijfsbezoek Balk Shipyard (maximaal 30 deelnemers)
  • Bedrijfsbezoek Lelystad Airport Businesspark (maximaal 30 deelnemers)
15.45 uur Wrap-up middagprogramma door dagvoorzitter Donatello Piras
15.55 uur Keynote speech door Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat
16.15 uur Vooraankondiging jaarcongres 2019
16.25 uur Afsluiting officiële programma door Jan-Nico Appelman, provincie Flevoland
16.30 uur Borrel
17.30 uur Einde bijeenkomst

 

Locatie

Het NVB-jaarcongres 2018 vindt plaats in het Agoratheather, Agorabaan 12, 8224 JS te Lelystad. Het theater ligt op enkele minuten lopen van NS Station Lelystad en parkeergarage De Waag.


 

Aanmelden

Wilt u zeker zijn van een plaats op het NVB-jaarcongres 2018 in Lelystad? Meld u dan nu vast aan via dit formulier. Wacht niet te lang, want bij 150 aanmeldingen sluit de inschrijving.
 

Kosten

Uw deelname aan het NVB-jaarcongres is gratis, maar niet vrijblijvend.

Bij no-show of afmelding na 23 oktober 2018 zijn wij genoodzaakt om onze organisatiekosten in rekening te brengen à € 50,- excl. BTW.

Vervanging door een andere deelnemer uit uw organisatie is kosteloos mogelijk. We stellen het op prijs wanneer u uw wijzigingen uiterlijk 29 oktober doorgeeft door te mailen naar nvb@binnenvaart.nl.

 

We hopen u te mogen begroeten op 1 november!

Nederlandse Vereniging van Binnenhavens

Provincie Flevoland
Voorzitter
Eric Janse de Jonge
Gedeputeerde
Jan-Nico Appelman

 


U wilt het jaarcongres van de NVB toch niet missen?

Leg donderdag 1 november 2018 vast in uw agenda en meld u aan! 

Go to top