NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Rode draad NVB-Lustrumcongres ‘Verbinden & Vernieuwen’

Op vrijdag 7 oktober 2016 waren de bezoekers van het NVB-Lustrumcongres te gast in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Havenbedrijf Amsterdam en het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied (NZKG) hadden een interessant programma georganiseerd, met als rode draad 'Verbinden & Vernieuwen'.
 

Dagvoorzitter Inge Diepman verwelkomde de gasten van harte, om het 20-jarig bestaan van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens te vieren.

 

Rijkshavenmeester van het Havenbedrijf Amsterdam, Marleen van de Kerkhof ging direct in op al haar associaties met verbinden en vernieuwen in haar werk. Zoals het verbinden van de haven met het achterland en de binnenhavens; de verbinding van Amsterdam en Rotterdam door gebruik te maken van hetzelfde havenmanagementsysteem; het verbinden van de hele nautische keten. Maar ook het vernieuwen krijgt aandacht binnen het Havenbedrijf Amsterdam. Kortom, "wij zijn de hele dag bezig met verbinden en vernieuwen", aldus Van de Kerkhof.

 

Marijke van Haaren, tot de avond voorafgaand aan het congres, 8 jaar voorzitter van de NVB, blikte samen met Inge Diepman terug op haar tijd bij de vereniging. Marijke van Haaren is met name trots op de VNG Model-Havenbeheersverordening, die in 2013 na hard werken tot stand is gekomen. Ook vond zij de jaarlijkse congressen een hoogtepunt van de vereniging. Toen ze begon bij de NVB lag er het eerste Blue Ports rapport. Inmiddels onlangs het derde rapport uitgebracht dat de onderzoeksresultaten toont van de economische toegevoegde waarde van de binnenhavens. De Binnenhavenmonitor 2015 laat zien, dat de Nederlandse binnenhavens een totale toegevoegde waarde leveren van 12,6 miljard euro en dat er in 2014 ongeveer 67.000 mensen werkzaam waren in de Nederlandse binnenhavens.

 

Nieuwe voorzitter van de NVB, Eric Janse de Jonge, werd gepresenteerd aan het publiek. Marijke van Haaren overhandigde hem een kompas met als boodschap ‘om de vereniging op koers te houden’. Eric Janse de Jonge is tevreden met de basis die is gelegd bij de NVB en heeft de ambitie om de belangen van de binnenhavens nog beter op de kaart te zetten.

 

Voor de pauze sprak Walter Manshanden, directeur van Netherlands Economic Observatory, over de concurrentiepositie en de kansen van binnenhavens en ook de binnenvaart. Dit deed hij aan de hand van het rapport Bouwstenen voor Stad en Haven, dat gaat over de betekenis, ontwikkeling en toekomst van het Noordzeekanaalgebied voor de Metropoolregio Amsterdam. Maar ook door een aantal conclusies toe te lichten uit het eerdergenoemde Binnenhavenmonitor rapport 2015. Manshanden had drie boodschappen. De verwerkende industrie is van belang voor de regio en het NZKG is een schakel in de goederenstroom van en naar binnenhavens in Nederland. De binnenvaart en daarmee de binnenhavens winnen aan concurrentiekracht. Door innovatie en vernieuwing in de binnenvaart neemt de positie van de binnenhavens naar verwachting toe.

 

Het ochtendprogramma werd na een koffiepauze met volop netwerkmogelijkheid afgesloten met een aantal pitches van sprekers die vanuit hun eigen invalshoek verbinden en vernieuwen in de sector van binnenhavens en binnenvaart.

 

Pieter van Tongeren, directeur Outbound Logistics bij Tata Steel, liet weten graag met andere verladers lading te willen bundelen. Tata Steel heeft een netwerktool ontwikkeld, waarbij alle regio’s en vaarroutes in kaart zijn gebracht. Het instrument gaat Tata Steel maar ook andere verladers helpen bij het optimaliseren van het vervoer over water.

 

Femke Brenninkmeijer, Clustermanager Energy bij Havenbedrijf Amsterdam vertelde enthousiast over de bouw van de nieuwe zeesluis. Het is een fantastisch project. In 2019 zal er een nieuwe voordeur zijn naar het Noordzeekanaalgebied, Amsterdam en het achterland. Bij een vlotte doorstroom zijn er nog meer kansen voor de binnenhavens. Het project is daarom niet alleen belangrijk voor de haven van Amsterdam, maar ook zeker voor het achterland en de binnenhavens. Een mooie manier van verbinden en vernieuwen.

 

Ries Bode, voorzitter van Bureau Telematica Binnenvaart, ging bevlogen in op de digitale gastvrijheid van binnenhavens. Hij hield een vlammend betoog over de noodzaak van digitalisering in zowel de binnenhavens als binnenvaart. Er is al een aantal plaatsen waar Wi-Fi voorzieningen zijn voor de binnenvaart, maar er zijn nog veel binnenhavens in Nederland die de stap naar verbetering van de digitale communicatie met de binnenvaart moeten zetten. Ook ziet Ries Bode graag dat er meer wordt samengewerkt tussen de verschillende binnenhavens, bij het ontwikkelen van diverse soorten apps voor de binnenvaart. Secretaris van de NVB, Lijdia Pater - de Groot, beantwoordde zijn oproep door toe te zeggen dat de NVB als vertegenwoordiger van de binnenhavens dit zal oppakken. De NVB streeft bij meerdere onderwerpen naar uniformiteit, dus ook bij een onderwerp als digitalisering.

 

Sander ten Kate, oprichter en Managing Director bij Senfal, maakte duidelijk dat men bij Senfal bezig is met het voorspellen van de vraag naar walstroom. Met die gegevens kan energie zo optimaal mogelijk worden ingekocht.

 

Richard Oudhuis, programmamanager Innovatie bij Waternet, vertelde over de Calcitefactory. De Calcitefactory is een circulair initiatief. Bij het ontharden van het drinkwater, ontstaat er een reststof in de vorm van kalkkorrels. Deze reststof kan o.a. verwerkt worden in tapijten en glas. In plaats van het restproduct weg te gooien, kan het nu duurzaam en waardevol worden ingezet.

 

Na een goede lunch en wederom volop mogelijkheid tot netwerken, konden de gasten een bezoek brengen aan Vopak, of de Waterland Terminal of mee aan boord van de Salonboot Prins van Oranje waar men meer te weten kwam over de riviercruisevaart in de Amsterdamse havenregio. In een sessie aan boord van het schip gingen Annebel te Pas van Havenbedrijf Amsterdam en Susanne Meyer van de gemeente Zaanstad in op de samenwerking tussen beide partijen om de riviercruisevaart in de regio goed te kunnen faciliteren. In een tweede sessie werd er een aantal quizvragen over de riviercruisevaart gesteld door Alma Prins - Droog, salesmanager Cruise bij Havenbedrijf Amsterdam en Marco van Ingen van rederij Scylla.

 

Annebel te Pas Susanne Meyer Marco van Ingen en
Alma Prins - Droog
 

 

Na de breakout-sessies sloot Elisabeth Post, Voorzitter Bestuursplatform NZKG en Gedeputeerde Verkeer en Vervoer en Zeehavens bij de provincie Noord-Holland, het congres af. Ook Elisabeth Post verbindt en vernieuwt graag, want hoe meer je samenwerkt, hoe beter je het met elkaar doet. Ze vindt het vooral van belang om met elkaar in gesprek te blijven, om te blijven horen wat de binnenhavens nodig hebben om hun werk goed te doen. Het Bestuursplatform NZKG en de NVB kunnen hier gezamenlijk een rol in spelen.

 

Door middel van een filmpje werd de locatie van het jaarcongres van het volgende jaar aangekondigd. In 2017 zijn de leden van de NVB en alle geïnteresseerden te gast in Groningen bij Groningen Seaports, gemeente Groningen, provincie Groningen en Groningen Congres Bureau.

 

De middag werd interactief afgesloten door Michiel Hesseling. Hij ging in op de rode draad van de dag, het verbinden en vernieuwen. Het creëren van netwerken stond hierbij centraal. Uiteindelijk werd er ook een echt netwerk gemaakt met wol. De gasten van het NVB-Lustrumcongres stonden door de draden met elkaar in verbinding.

 

 

De presentaties en nog meer foto’s van Erik Kottier Fotografie kunt u hier vinden.

 

 

Go to top