NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Masterclass “Strategisch financiële aspecten van havenontwikkeling”

Op donderdag 1 oktober 2015 organiseerden STIG Delta en Port Solutions Rotterdam in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens een Masterclass exclusief voor alle leden van de NVB. Met deze Masterclass werd de veelzijdigheid van havenontwikkeling vanuit een vakinhoudelijk en praktisch oogpunt beschouwd.

Het onderwerp dat tijdens deze Masterclass centraal stond is:

“Strategisch financiële aspecten van havenontwikkeling”

In Europa is steeds meer aandacht voor de ontwikkeling van zowel zeehavens al binnenhavens. Uit de enquête onder de leden van de NVB is gebleken dat er behoefte is aan meer inhoudelijke kennis over de verschillende aspecten van havenontwikkeling. In deze Masterclass is daar nader op ingegaan door Onno Roelofs, Stig Delta en Marieke Vavier, Port Solutions Rotterdam. Beiden hebben veel ervaring met projecten rondom havenontwikkeling. Vanuit deze hoedanigheid hebben zij de leden van de NVB meegenomen in de wereld van havenontwikkeling.

​​​

icon Masterclass NVB 1 oktober 2015 Tiel Algemeen
Opening Nederlandse Vereniging van Binnenhavens
Havenontwikkeling, de theorie en praktijk - Onno Roelofs, STIG Delta en Marieke Vavier, Port Solutions Rotterdam
Gezamenlijke afsluiting en delen conclusies uit break out sessies. - Onno Roelofs, STIG Delta en Marieke Vavier, Port Solutions Rotterdam


 

 

icon Masterclass NVB 1 oktober 2015 Breakoutsessie 1 Onno Roelofs (Stig Delta)
​​​Break out sessie 1: wat is de doelstelling van het initiatief, wie zijn de initiatiefnemers en hoe verwerk je dat in de scope en aanpak. Wat zijn verschillende ontwikkel- en exploitatiemodellen die daarbij passen (publiek, privaat of publiek/privaat) en wat zijn de strategisch financiële effecten daarvan en hoe kom je tot een besluit.
- Onno Roelofs, STIG Delta

 

 

icon Masterclass NVB 1 oktober 2015 Breakoutsessie 2 Marieke Vavier (Port Solutions Rotterdam)
Break out sessie 2: wat zijn financiële elementen in havenontwikkeling (denk aan investeringen, exploitatiekosten, inkomsten, subsidies, vermogenskosten etc.). Hoe hebben deze stromen effect op de strategie in een havenontwikkeling en hoe kun je ze beïnvloeden.
- Marieke Vavier, Port Solutions Rotterdam

 

 

 

Go to top