Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Terugblik informatiebijeenkomst digitaliseren van binnenhavens: kleine moeite, groot effect - 5 oktober 2022

Digitalisering biedt grote kansen voor binnenhavens. Binnenhavenbeheerders kunnen de eigen processen efficiënter inrichten, de gebruikers van havens optimaal bedienen én als havens deel uitmaken van de logistieke ketens. Doel van de NVB met de op 5 oktober gehouden NVB-Informatiebijeenkomst ‘Digitaliseren van binnenhavens: kleine moeite, groot effect’ was de deelnemers te inspireren en te activeren. Met de ruim 40 deelnemers werd een levendige discussie gevoerd. Hier volgen de belangrijkste boodschappen.

Fysieke optimalisaties zijn uitgeput. Digitalisering  is noodzakelijk
Sjoerd Boot - Projectmanager Basis Data Infrastructuur at Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat - benadrukte het belang van de logistieke keten. Hij onderstreepte de urgentie en het belang aan de slag te gaan met digitaliseren van processen. Met zijn uitleg over de infrastructuur voor data delen in de logistieke keten, werd een dringende oproep gedaan aan de slag gaan met data delen.


Sjoerd Boot:Fysieke optimalisaties zijn uitgeput. Nederlandse logistieke ketens verliezen hun economische bijdrage als we blijven inzetten op onze gunstige ligging en kwalitatief hoogwaardige infrastructuur. We kunnen alléén het verschil maken door fors in te zetten op digitalisering en data delen. We weten wat er nodig is, het is nu een kwestie van DOEN.”

In deze onzekere tijden zijn wendbare logistieke ketens essentieel

Johan Kerver - MT-lid Evofenedex, expertise Supply Chain Management, Transportation, Digitalization and Safety - schetste het huidige tijdperk van transformaties, aanstaande systeemwijzigingen en zelfs mogelijke disrupties. Handels- en productieketens en daarmee de onderliggende logistieke ketens staan onder substantiële druk.  Genoemd werd het handelsbelang en de noodzaak als gehele keten digitaal ontsloten te zijn. Digitaliseren van de logistieke keten en multimodaal samenwerken is noodzakelijk om de Nederlandse economie draaiende te houden.

Johan Kerver:In deze onzekere tijden zijn wendbare logistieke ketens essentieel. De hoogste tijd dus voor digitalisering in de logistieke ketens. We doen het samen en we doen het nu!!

Binnenvaart en binnenhavens: onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Nodig: uniformiteit
Desire Savelkoul schetste namens de binnenvaart de digitaliseringsbehoeften, maar vooral de gewenste uniformiteit. Nu wordt de sector geconfronteerd met vele en verschillende apps. Naast een oproep tot uniformiteit, werd een pleidooi gehouden grensoverschrijdend te denken en werken.

Desire Savelkoul: "Hergebruik van data is laaghangend fruit. Digitalisering betekent gebruik van digitale data. Veel data is in de keten voorhanden, maar is gevangen in diverse systemen. Veel systemen "praten" nog niet met elkaar, waardoor dezelfde data vaak en onnodig meerdere keren ingegeven moet worden.”

Digitaal faciliteren van vaarweggebruikers
Martijn van Hengstum - programmamanager Scheepvaartverkeermanagement Rijkswaterstaat - nam met deze presentatie de deelnemers mee in de ambitie van RWS om de vaarweggebruikers digitaal te faciliteren. Zie ook dit artikel met de titel ‘Nautische data op orde, het belang ervan en de voordelen voor haven- en vaarwegbeheerders’. Ook werden de deelnemers geïnformeerd over het recente ontsloten EuRIS portaal. Vaarweginformatie van 13 landen is hiermee beschikbaar.

 
Martijn van Hengstum:Data delen en digitalisering begint bij het op orde hebben van je basisdata: de data van de binnenhavens en de faciliteiten. En dat deze data juist zijn en vindbaar zijn. Ook kunnen we middels monitoring inzicht geven in de drukte in de binnenhavens.”
 

Noodkreet binnenhavens: torenhoge ambities staan in schril contrast staan met de werkelijkheid
Deelnemers aan de NVB-Informatiebijeenkomst ‘Digitaliseren van binnenhavens: kleine moeite, groot effect’ reageerden op de noodzaak van digitalisering. Deelnemende havenbeheerders vonden de torenhoge ambities in schril contrast staan met de werkelijkheid, namelijk het ontbreken van voldoende kennis, mensen en middelen bij veel gemeenten die een haven beheren. De NVB schetste de aanpak van de uitvoering van het NVB-project ‘Digitalisering binnenhavens’. Met de resultaten van dit project reikt de NVB instrumenten aan, die bruikbaar zijn voor iedere haven en waarmee op het eigen ontwikkelingsniveau stappen kunnen worden gezet en vaart gemaakt met de digitalisering. De komende tijd zal het NVB-project worden verbreed. In opdracht van de NVB én Koninklijke Binnenvaart Nederland zal een actieprogramma digitalisering binnenvaart en binnenhavens worden opgesteld.

Aan de slag, bouwen vanuit de praktijk
De projectmanagers van het NVB-project ‘Digitalisering binnenhavens’ Marieke Vavier en Janneke Gramberg schetsten de werkwijze van living labs. De bedoeling is om aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden te bekijken hoe een veilige manier van data delen er in de praktijk uit zou moeten zien. Meerdere deelnemers reageerden positief op een oproep om als havens vooral gebruik te maken van deze mogelijkheid. Beide projectmanagers hielden ook een pleidooi regie te krijgen en houden op de eigen data in de logistieke keten.

Digitalisering is onvermijdelijk voor élke binnenhaven. Mouwen opstropen en aan de slag!
De slotwoorden van de voorzitter van de NVB weerspiegelden de noodzaak van een verdere aanpak en de ambitie van de NVB. “Digitalisering onvermijdelijk voor élke binnenhaven”, aldus Eric Janse de Jonge. “Het is noodzakelijk op te schalen, te zorgen voor draagvlak én de benodigde verbinding tussen het bestuurlijk, ambtelijk en operationeel niveau. Laten we de handen uit de mouwen steken en per regio en bottom up aan de slag gaan”.

 

Nuttige informatie

 

Go to top