NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Informatiebijeenkomst en presentatie "Digitalisering en Binnenhavens" (1 oktober 2020)

Naar een toekomstbestendig digitaal netwerk

Digitalisering is één van de thema’s in de strategische agenda. De NVB-leden hebben dit thema de hoogste prioriteit gegeven en verwachten van de NVB zowel een regierol als een visie op en kennisdeling over dit thema.


Project ‘Digitalisering en binnenhavens’

In 2020 is het startschot gegeven voor het project ‘Digitalisering en binnenhavens’, een coproductie van de NVB en Topsector Logistiek. De resultaten van dit programma omvatten onder meer: sessies met werkgroep, subdoelen, good practices en een visie van de NVB op digitalisering door middel van deelbare producten als webinars, nieuwsbrieven, artikelen en een set eindrapporten: richtlijnen, handleiding en een schets van
fase 2. Lees meer »


Informatiebijeenkomst en presentatie

Het resultaat van fase 1 van het project is op 1 oktober 2020 gepresenteerd aan de leden van de NVB tijdens de informatiebijeenkomst ‘Digitalisering en binnenhavens’. 

Ook tijdens deze informatiebijeenkomst en presentatie zijn de ontwikkelde richtlijnen en handleiding horend bij dit project gepresenteerd. 


Richtlijnen
De NVB heeft door het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB) de ‘Richtlijnen voor de digitale binnenhaven’ laten ontwikkelen. Deze richtlijnen bieden de leden van de NVB een gemeenschappelijk kader voor het maken van keuzes ten aanzien van de digitale infrastructuur. Dit kader moet helpen om afwegingen te maken bij vraagstukken rond digitalisering en de publieke waarden zoals duurzaamheid, efficiëntie en transparantie. De richtlijnen dragen daarmee bij aan de harmonisatie en uniformering van de wijze waarop er in havens wordt omgegaan met het verzamelen, gebruiken en delen van data. Handleiding
​Naast de meer algemene principes in deze richtlijnen, is door het EICB een meer praktische handleiding opgesteld. Deze handleiding is vooral bedoeld voor binnenhavens die nog aan de beginfase staan van digitalisering en biedt havenbeheerders een beoordelingskader bij het zoeken naar digitale oplossingen. Verdere koers In de strategische agenda heeft de NVB aangegeven dat het digitaliseringsproject een meerjarige uitwerking behoeft.


Fase 1 >  fase 2 
Tijdens de informatiebijeenkomst ‘Digitalisering en binnenhavens’ is ook vooruitgekeken. Uit fase I van dit project (maart – september 2020) is een aantal knelpunten én kansen naar voren gekomen. Samen met de leden van de NVB zal de koers worden bepaald voor een vervolg en verdere uitvoering van dit belangrijke thema in de strategische agenda van de NVB. Hier binnenkort meer over.

 

 

Go to top