NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Jaarcongres NVB - 'Blueports in Europees perspectief'

De binnenvaart staat de laatste jaren hoog op de politieke agenda omdat het een essentiële schakel in de logistieke keten is. De binnenhavens maken daar integraal deel van uit.
De Blueports vormen, als economisch belangrijke knooppunten, een wezenlijk onderdeel van de achterlandverbindingen. Zowel de benodigde verduurzaming van de logistieke keten, als de noodzakelijke optimale benutting van de logistiek potentie, vragen om een professioneel netwerk van binnenhavens. De NVB ontwikkelt, als expertisecentrum voor Blueports, een visie op duurzame en goed georganiseerde binnenhavens.

Presentaties en speeches - 7 oktober 2011

NVB congres 'Blueports in Europees perspectief'

 

Go to top