NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Masterclass ‘De duurzame haven van de toekomst’ - deel 2

Op donderdag 5 oktober 2017 organiseerde de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens een Masterclass De duurzame haven van de toekomst - deel 2. De tweede van de serie masterclasses ging over assetmanagement en werd georganiseerd samen met enkele van onze geassoceerde partners te weten:

   en 


Assetmanagement

Gert Schouwstra van AA-Planadvies gaf de deelnemers een inleiding op de bestuurlijke opgave van assetmanagement. Assetmanagement is het optimaal beheren van kapitaalgoederen die van waarde zijn voor een organisatie. De invulling van 'optimaal' wordt ingegeven door de doelen die de organisatie nastreeft en de balans tussen prestaties, risico's en kosten.
 

Douwe Schoonderwaldt van Movares ging verder in op de theorie rondom assetmanagement. Het wettelijk kader dat van toepassing is, werd geschetst en direct ondersteunt met praktijkvoorbeelden. Zo zijn de deelnemers van de masterclass er bijvoorbeeld op gewezen, dat eigenaren van assets risico’s lopen en aansprakelijk zijn voor het veilig gebruik ervan door derden.
 

Workshop Stuurwiel

Bart Bouwens van Movares legde uit hoe de deelnemers aan de slag konden gaan met de 8 spaken van het stuurwiel en de daarbijbehorende criteria. De groep ging in groepjes van vier uit elkaar en bespraken met elkaar hoe de verschillende havens die zij vertegenwoordigen scoren op de verschillende spaken van het stuurwiel. Tijdens de plenaire terugkoppeling werd er uit elk groepje één haven gepresenteerd en de scores van de spaken gedeeld en onderbouwd waarom.
 

icon NVB-Masterclass De duurzame haven van de toekomst - deel 2 (Assetmanagement)
NVB-leden kunnen hier alle presentaties als geheel downloaden

 

 

 

 

 

 

 

 

Sfeerimpressie

​​

 

Go to top