Jaarcongres 2020

Jaarcongres 2020

 

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde leden. Meer informatie

AA-Planadvies

AA-Planadvies is een eenmansbedrijf en gespecialiseerd in binnenvaart, logistiek en complexe infrastructuur zoals havens, bruggen, aquaducten, sluizen, enz. Daarvoor wordt samengewerkt met de meest uiteenlopende partijen. Gert Schouwstra is zelf opgegroeid in de Rijn- en binnenvaart, daarna opgeleid als ingenieur en bestuurskundige en al vele jaren werkzaam als beleidsmaker en strategisch adviseur op het gebied van havens en vaarwegen. Vanaf 2011 doet hij dit als zelfstandige.
Contact
aa-planadvies.nl

Buck Consultants International

logo_buckBuck Consultants International onderzoekt, adviseert, implementeert en voert projectmanagement uit op het gebied van economie, ruimte, infrastructuur, vastgoed, locatiekeuzes, goederenvervoer en logistieke ketens.

Contact
www.bciglobal.com

 

 

DGMR

DGMR is een onafhankelijk ingenieurs- en adviesbureau. Onze overtuiging is dat mensen het beste tot hun recht komen in een duurzame, veilige en gezonde omgeving. We dagen onszelf elke dag uit om met onverwachte oplossingen te komen. Bijvoorbeeld op het gebied van milieuvraagstukken bij geluidsruimteverdeling, luchtkwaliteit, veiligheid, vergunningaanvraag en strategische milieuadvisering. Onopvallend voor de samenleving. Vernieuwend voor opdrachtgevers. Cruciaal voor vandaag én morgen.
Contact
www.dgmr.nl

Green Award

Green Award is in 1994 in de zeevaart ingevoerd om de kwaliteit en veiligheid van de zeeschepen te bevorderen. Sinds 2011 bestaat er ook het Green Award certificaat voor de binnenvaart. Binnenvaartschepen worden gecheckt op het gebied van kwaliteit, veiligheid en het milieu. De certificering is op vrijwillige basis en levert verschillende voordelen op zoals verbetering van imago en kortingen op onder meer havengelden. Er worden 3 certificatieniveaus onderscheiden: brons, zilver en goud en een Platinum label voor emissieloos varen.
Samen vergroenen wij de binnenvaart!
Contact
www.greenaward.org

Hezelburcht B.V.

Subsidie is voor Hezelburcht het middel om de strategische en financiële doelstellingen van onze clienten te realiseren. Hezelburcht is een professionele full-service provider die creatieve en innovatieve oplossingen levert. Dit komt tot uitdrukking in de wijze waarop wij duurzame relaties met haar cliënten onderhoudt, en de mensen die zich aan Hezelburcht verbinden.

Contact
www.hezelburcht.com

 

IT Partner

IT Partner B.V. is software leverancier gespecialiseerd in automatisering software voor havens, terminals, en cruise industrie. Innovatie, betrouwbaarheid en flexibiliteit zijn kernwaarden die bij de software ontwikkeling de basis vormen. IT Partner is sinds 20 jaar een specialist in automatiserings- software voor de haven logistieke industrie en ze kent alle ins en outs van deze branche. IT Partner is uw partner bij alle uitdagingen die deze dynamische wereld u biedt. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen of bezoek onze website www.itpartner.nl

Contact

Jager Media

Jager Media is gespecialiseerd om Vastgoedprofessionals, overheden, kennisinstituten, brancheorganistaties en eindgebruikers (bedrijfsleven) met elkaar te verbinden. Hiervoor geven wij 4 'special interest' magazines uit ('Havenlocaties Nederland', 'Logistiek Vastgoed Nederland', 'Stationslocaties Nederland' en 'FOOD - locaties | beleid | experience') en faciliteert het  online platform www.jagermedia.nl om projecten, vestigingslocaties en diensten van de partners te promoten, is samenwerking met een social media team.
Contact
www.jagermedia.nl​

Movares Nederland B.V.

logo_MovaresMovares Water is een dynamische en innovatieve sector binnen het gerenommeerde Utrechtse ingenieurs- en adviesbureau Movares. De mensen die voor de sector Water werken, zijn bijzonder betrokken bij de ‘natte’ infrastructuur en hebben al diverse innovatieve staaltjes binnen de waterbouw op hun conto.

Contact
www.movares.nl/water

 

NNVO

NNVO is een stichting zonder winstoogmerk, opgericht door de nautische sector en voor de nautische sector.
NNVO is het instituut, dat nautische opleidingen aanbiedt en de bijbehorende examinering en certificering verzorgt voor de verantwoordelijke autoriteiten. Zij doet dit als een eigentijdse dienstverlener, met professionele uitstraling en bewaakt de kwaliteit en uniformiteit van de opleidingen, examinering en certificering.

Kernwaarden zijn: Kwaliteit, Klantgerichtheid, Innovatie en Flexibiliteit.​

Contact
www.nnvo.nl

Panteia

logo_panteiaPanteia is een allround onderzoeksbureau voor economisch en sociaal beleidsonderzoek, transportonderzoek en marktonderzoek. Ons werk omvat de volledige breedte van de maatschappij. Met meer dan 200 medewerkers is Panteia het grootste onderzoeksbureau van Nederland.

Contact
www.panteia.nl

 

 

Park-line Aqua

​Park-line Aqua is een gebruikers-, service- en betalingsplatform van, door en voor de maritieme sector. Door de inzet van onze gespecialiseerde software zijn gemeente- en commerciële (jacht)havens in staat om belangrijke (klant)processen te digitaliseren. Door de afdracht van de geinde inkomsten te garanderen wordt het rendement op de exploitatie verhoogd en kan de service klantgerichter worden verleend. U kunt hierbij denken aan het digitaliseren en innen van: Haven- en liggelden, Walstroom en/of andere waldiensten, Sluis en bruggelden, Vergunningen van permanente ligplaatsen, Doorvaartgeld, Afvalverwerking en inleveren vuil water, Bunkeren schoon water en overige dienstverlening op locatie.

Contact
www.parklineaqua.nl

 

 

POMACS Software B.V.

Efficiënt werken en een effectief resultaat is wat we u met POMACS-software en -onlinediensten bieden. Onze software is erop gericht om met zo min mogelijk handelingen de bezoekende schepen te registreren en, rekening houdend met alle bijzonderheden, de havengelden te berekenen. U kunt daarbij steeds terugvallen op onze database, waarin wij alle voor u benodigde gegevens actueel houden en waarmee u uw eigen data kunt aanvullen dan wel corrigeren.​
Contact
www.pomacssoftware.nl

Port Solutions Rotterdam

Port Solutions Rotterdam biedt financiële maatwerkoplossingen in de logistieke en maritieme sector. 

Dit doen wij door het geven van kraakhelder advies, inspirerende trainingen en het inzetten van ervaren interim professionals. 

Contact
www.portsolutionsrotterdam.nl

PortMobile

PortMobile: online registratieplatform voor het afhandelen van havenbezoeken.

PortMobile versimpelt en automatiseert het registratieproces in de haven – voor schipper en haven, van groot tot klein! PortMobile verzamelt via externe bronnen automatisch alle beschikbare data in een reisdossier. Denk hier aan scheepsinformatie, reisinformatie van de lokale authoriteiten, scheepslocaties via AIS en gegevens die door de schipper zelf zijn ingevoerd. PortMobile gebruikt deze informatie om het schip automatisch aan te melden in de haven. Wanneer er gegevens ontbreken worden deze via whatsapp of email uitgevraagd. Aan de haven worden alle scheepsbewegingen, inclusief alle gegevens voor het managen van veiligheid in de haven realtime via een duidelijke interface gepresenteerd. Het havengeld wordt  direct en automatisch berekend en de schipper ontvangt hiervan op het eind van de maand 1 factuur – met havengelden van alle deelnemende havens. De factuur wordt automatisch aan het einde van de maand geïncasseerd. 

Meer weten? 
Neem contact met ons op.
www.portMobile.nl

 

Rabobank Krimpenerwaard

De Rabobank is een bank die sterk betrokken is bij logistiek en watergebonden bedrijven. Wij zijn er voor u zowel zakelijk als privé, voor nu en later.

Wilt u eens van gedachten wisselen over uw zaken, bel dan gerust vrijblijvend met Tim Nagel, m.06 233 14 741, Accountmanager Grootzakelijk.
www.rabobank.nl

Vereniging Regio Water

Vereniging Regio Water legt de verbinding van het (groot) stedelijk gebied met water. Vereniging Regio Water pleit voor een herontdekking van het cultuurhistorische waternetwerk, iets wat onlosmakelijk verbonden is met de Nederlandse identiteit. De hoofddoelstelling van VRW is het beter benutten van de historische vaarwegen voor waterrecreatie, toerisme, economische ontwikkeling en cultuurhistorische beleving. 

Contact
www.verenigingregiowater.nl

Witteveen+Bos

Witteveen+Bos is een onafhankelijk bureau dat adviezen levert en ontwerpen maakt op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Dat doen wij in een cultuur van ondernemerschap, samenwerking en vertrouwen. Goed zijn in wat we doen, begint bij liefde voor de inhoud: werken aan interessante projecten waarbij we waardevolle oplossingen creëren voor onze opdrachtgevers. Witteveen+Bos wil graag bijdragen aan een duurzame wereld. In onze projecten volgen we daarom zeven ‘duurzame ontwerpprincipes’, gebaseerd op de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Deze helpen ons om duurzaamheid daadwerkelijk vorm te geven.

Een greep uit onze expertise die relevant kan zijn voor leden van de NVB: nautisch en civieltechnisch ontwerp van vaarwegen, havens en (inland)terminals, baggeradvisering, monitoring en modellering van scheepvaartverkeer (onder andere met AIS-data), ondersteuning in vergunningprocedures, contractvorming en aanbestedingen. emissieberekeningen en risicogestuurd asset management.

Witteveen+Bos staat klaar om leden van de NVB te ondersteunen. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

www.witteveenbos.nl

 

Go to top