NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Verduurzaming binnenvaart en binnenhavens – onlosmakelijk aan elkaar verbonden

De verduurzaming van de binnenvaart gaat (te) langzaam en versnipperd. Waarom is dat? Hoe kunnen we hier versnelling en opschaling in brengen?

Vanuit het Klimaat Akkoord en het Schone Lucht Akkoord werken stakeholders hard aan de ontwikkeling en implementatie van verduurzaming van binnenvaart en binnenhavens. Het is een enorme opgave. Er gebeurt veel, maar versnelling en opschaling is noodzakelijk.  Wat is er nodig om te versnellen en hoe bereiken we dat?

We vliegen de discussie aan vanuit zowel de scheepvaartkant als de walkant met als inleiders: 

  • Port Solutions Rotterdam - Marieke Vavier neemt ons mee in de ontwikkelingen van het Walstroomcollectie  en hoe deze collectieve samenwerking op het dossier ‘walstroom’ werkt en welke vervolgstappen er nodig zijn.
  • Zero Emissie Services (ZES) - Pedja Zivojnovic vertelt over de uitrol van het ZES-netwerk om schepen elektrisch te kunnen laten varen, welke locaties, wat er bij de realisatie allemaal komt kijken en de huidige ervaringen uit de praktijk.
  • Roadmap verduurzaming binnenvaart en havens – Bart Bouwens (Movares) licht toe hoe de Roadmap verduurzaming wil stroomlijnen en versnellen.

 

Go to top