NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Quick Wins Binnenhavens

Ten tijde van de regeling Quick Wins, heeft de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens, dit onderwerp nauwlettend in de gaten gehouden en meerdere malen het ministerie van Infrastructuur en Milieu van advies voorzien. Onderstaande documenten zijn in het verleden gepubliceerd. In 2018 heeft er een evaluatie plaatsgevonden met betrekking tot de Tijdelijke regeling Quick Wins Binnenvaart. Deze treft u hier onder ook aan.

Beschikbaar voor een ieder:

Exclusief voor leden:

 

Go to top