Netwerkanalyse vaarwegen en binnenhavens Drenthe

4 juli 2008
 

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Netwerk van vaarwegen en binnenhavens in Drenthe
  3. Binnenhavens Drenthe
  4. Streefbeeld Vaarwegen en Binnenhavens
  5. Knelpunten binnenhavens
  6. Maatregelenpakket
  7. Conclusies en vervolgstappen netwerkanalyse
     

icon Netwerkanalyse vaarwegen en binnenhavens Drenthe (5.58 MB)

 

 

Go to top