NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Havennetwerkvisie Limburg 2030 - Verdieping bulk- en stukgoedstromen

Onderzoek goederenstromen havens Limburg - Verdieping bulk- en stukgoedstromen
 

6 september 2013
 

De provincie Limburg heeft behoefte aan een beter inzicht in de goederenstromen die over de Maasroute worden vervoerd en voor een belangrijk deel overgeslagen en behandeld worden in de binnenhavens van Limburg.
 

Recent is door de Gedeputeerde Staten de Havennetwerkvisie Limburg 2030 vastgesteld. Belangrijke conclusie in deze Havennetwerkvisie is dat de infrastructuur in de Limburgse binnenhavens -op enkele uitzonderingen na- op orde is. De focus voor de toekomst ligt dan ook op efficiënter gebruik van en logistieke samenwerking rondom de Limburgse binnenhavens. Het containertransport -als grootste multimodale groeimarkt- komt in de Havennetwerkvisie uitvoerig aan bod. Het vervoer van bulk- en stukgoederen wordt minder uitvoerig beschreven. Er is bij de provincie Limburg en betrokken binnenhavens dan ook behoefte om nader onderzoek te doen naar de omvang en ontwikkeling van overslag van bulkgoederen en stukgoed via de binnenhavens in Limburg.
 

Dit rapport maakt onderdeel uit van een reeks van 3 rapporten die door BCI in de loop van 2013 zijn opgesteld en die ingaan op de verdieping van kennis over goederenstromen en de binnenhavens in Limburg.

  • Inventarisatie van grensoverschrijdende goederenstromen via de Maassroute waarin de containerstromen, bulk- en stukgoedstromen voor een gekozen ijkjaar in kaart zijn gebracht. Definitieve versie van deze studie is in juni 2013 beschikbaar gekomen.
  • Inventarisatie van bulk- en stukgoedstromen tot 2030 die is aangevuld met aanbevelingen per binnenhaven. Het betreft de voorliggende studie die in september 2013 definitief is geworden.
  • Een Logistieke Atlas Binnenhavens Limburg waarin alle binnenhavens van Limburg zijn opgenomen en die een beeld geeft van het karakter van elke haven. Ook de atlas is in september 2013 definitief gemaakt.
     

Dit rapport gaat in op onderdeel B, een verdieping van bulk- en stukgoederenstromen op de Maasroute van en naar de Limburgse havens.
 

icon Havennetwerkvisie Limburg 2030 - Verdieping bulk- en stukgoedstromen (1.09 MB)

 

 

Go to top