Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Samenwerkingsovereenkomst Gemeenschappelijk Havenbeheer Twentekanalen

14 januari 2015
 

Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Almelo, Enschede, Hengelo, Hof van Twente en Lochem.
 

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
Artikel 1 Begripsbepalingen
Artikel 2 Doel GHT
Artikel 3 Reikwijdte van de overeenkomst

Hoofdstuk 2 De inrichting van het GHT
Artikel 4 Onderdelen
Artikel 5 Het bestuur
Artikel 6 De coördinerend secretaris
Artikel 7 De havenmanager
Artikel 8 De werkorganisatie

Hoofdstuk 3 Taken
Artikel 9 Taken en bevoegdheden bestuur
Artikel 10 Taken en bevoegheden coördinerend secretaris
Artikel 11 Taken en bevoegdheden havenmanager
Artikel 12 Samenwerking met externe partijen

Hoofdstuk 4 Werking van het GHT
Artikel 13 Operationeel proces
Artikel 14 Uitvoeringsprogramma's
Artikel 15 Van beleid naar uitvoering
Artikel 16 Omgevingsanalyse en prioriteitstelling
Artikel 17 Informatie-uitwisseling

Hoofdstuk 5 Archief
Artikel 18 Zorg en beheer archief

Hoofdstuk 6 Financiën
Artikel 19 Begroting
Artikel 20 Verrekening van centrale bedrijfskosten
Artikel 21 Financiële verantwoordelijkheid partijen en budgetbevoegdheid havenmanager
Artikel 22 Jaarrekening

Hoofdstuk 7 Geschillenregeling
Artikel 23 Geschillenregeling

Hoofdstuk 8 Overige bepalingen
Artikel 24 Verplichtingen partijen
Artikel 25 Toetreding
Artikel 26 Opzegging en uitsluiting
Artikel 27 Looptijd samenwerkingsovereenkomst
Artikel 28 Citeertitel
Artikel 29 Bijlagen
Artikel 30 Slotbepalingen
 

icon Samenwerkingsovereenkomst Gemeenschappelijk Havenbeheer Twentekanalen (346.84 kB)

 

 

Go to top