Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Professionalisering havenbeheer Limburg

Professionalisering havenbeheer Limburg havenbeheer en havengelden
 

28 oktober 2014
 

Dit rapport gaat in op deze twee aspecten van het professionaliseren van het havenbeheer.

A Inhoud geven aan de verdere professionalisering van het havenbeheer in Limburg, door de haalbaarheid van nauwere samenwerking in het facilitair beheer in beeld te brengen en daarbij vervolgstappen formuleren, zodat dit concreet vorm kan worden gegeven (hoofdstuk 2).

B De mogelijkheden bepalen voor afstemming en uniformering bij het vaststellen en innen van havengelden in de Limburgse havens (hoofdstuk 3).


icon Professionalisering havenbeheer Limburg (2.42 MB)

 

 

Go to top