Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Havenvisie Zwolle-Kampen-Meppel

17 oktober 2012
 

De havens van Zwolle, Kampen en Meppel hebben een belangrijke functie voor de economische groei in de regio. De gunstige ligging in Noord-Nederland alsook de goede ontsluiting over weg en water dragen ertoe bij dat de drie gemeenten sterk in trek zijn bij (watergebonden)bedrijven. Samen met de groeiende overslag van containers en de omvangrijke investeringen in havens en ontsluitende infrastructuur hebben deze havens duidelijk groeipotentieel. Door de huidige en toekomstige ontwikkelingen in transport en logistiek en duurzaamheid kan de regio zich verder ontwikkelen en positioneren als logistiek knooppunt, met de havens als belangrijk onderdeel.
 

Een nauwe(re) samenwerking is wenselijk om sterker te worden in de concurrentie met andere regio's. Hiervoor is een gezamenlijke havenvisie opgesteld. Deze Havenvisie Zwolle-Kampen-Meppel bevat concrete aanbevelingen op het gebied van samenwerking tussen de drie havens. Uitvoeren van het opgenomen actieprogramma leidt tot duidelijke meerwaarde in de ontwikkeling van de regio tot logistiek knooppunt.
 

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Ambities en beleidsdoelstellingen
  3. Positionering
  4. SWOT-analyse
  5. Naar een integraal actieprogramma


icon Havenvisie Zwolle-Kampen-Meppel (1.8 MB)

 

 

Go to top