Jaarcongres 2022 en 2023

Jaarcongres 2022

Bekijk hier nu de terugblik met foto's en video:
Grenzeloos - Blueports Limburg - 6 oktober 2022

Jaarcongres 2023

 

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Onderzoek Beheer en exploitatie haven Oudeschild Texel

19 juni 2015


Doel van het onderzoek is om de mogelijke vormen van beheer en exploitatie voor de haven van Oudeschild te verkennen. Deze verschillende vormen worden op hoofdlijn beschreven aan de hand van taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, kosten en (financiële) baten. Op basis van de voors en tegens (beoordelingscriteria) worden de vormen tegen elkaar afgezet.


Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Situatie en perspectief haven Oudeschild
  3. Verkenning scenario's en modellen
  4. Afweging modellen
  5. Conclusies en aanbevelingen
  6. Bijlagen
     

icon Onderzoek Beheer en exploitatie haven Oudeschild Texel (1010.89 kB)

 

 

Go to top