NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Haven Oudeschild Texel Onderzoek milieucontouren

16 juni 2015


In opdracht van de gemeente Texel is, in overleg met de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN), een onderzoek uitgevoerd naar de milieucontouren ten gevolge van de bedrijven en activiteiten in het havengebied van Oudeschild.

De aanleiding tot het onderzoek wordt gevormd door de ambitie van de gemeente om de positie van de haven van Oudeschild te behouden en te versterken. Deze ambitie is beschreven in de havenvisie (“Verkenning Haven Oudeschild”, maart 2014).

Onderhavige rapportage bevat een beschrijving van de relevante milieucontouren waarbij het aspect geluid een belangrijke rol speelt. Daarnaast zijn ook andere relevante milieuaspecten (luchtkwaliteit, stof, geur, externe veiligheid) beschouwd. De milieucontouren voor de actuele situatie zijn bepaald op basis van de beschikbare informatie uit (milieu)dossiers en overleg met betrokken partijen. In hoofdlijnen zijn tevens de gewenste toekomstige ontwikkelingen beschreven.
 

Inhoudsopgave

  1. Inleiding en samenvatting
  2. Uitgangspunten
  3. Geluid
  4. Overige milieuaspecten
  5. Evaluatie
  6. Conclusie
     

icon Haven Oudeschild Texel Onderzoek milieucontouren (11.5 MB)

 

 

Go to top