Jaarcongres 2022 en 2023

Jaarcongres 2022

Bekijk hier nu de terugblik met foto's en video:
Grenzeloos - Blueports Limburg - 6 oktober 2022

Jaarcongres 2023

 

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Richtlijnen Vaarwegen 2017

December 2017
 

Rijkswaterstaat moet vaarwegen ontwerpen en inrichten volgens de Richtlijnen Vaarwegen 2017. Hierin staat bijvoorbeeld hoe de sluizen, bruggen en binnenhavens moeten worden gebouwd, onderhouden en bediend. Door alle vaarwegen volgens dezelfde richtlijnen in te richten, weet de gebruiker van de vaarwegen waar hij aan toe is. Zo ontstaat een beter en veiliger vaarwegennetwerk.


In hoofdstuk 6 van deze richtlijn wordt ingegaan op de binnenhavens.


Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Maatgevende schepen
  3. Vaarwegvakken
  4. Sluizen
  5. Bruggen
  6. Binnenhavens
  7. Bediening
  8. Beheer en onderhoud
  9. Literatuur
  10. Bijlagen


icon Richtlijnen Vaarwegen 2017 - Rijkswaterstaat (2.29 MB)

 

 

Go to top