NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Google Maps overzichtskaart van Nederlandse binnenvaarthavens

Een student bij Koninklijke BLN-Schuttevaer heeft in 2017 gewerkt aan een overzicht in Google Maps, met daarop heel veel Nederlandse binnenvaarthavens. De havens zijn aangeduid met ankertjes op de kaart. Wanneer er op een dergelijk ankertje wordt geklikt, wordt zichtbaar om welke haven het gaat, welk havengeldtarief er geldt, is er een verwijzing naar de havengeldverordening en naar de havenverordening. Door op het 'gevarendriehoekje met uitroepteken' te klikken, verschijnt er nog meer uitleg over de kaart en over de verschillende aannames die gemaakt zijn bij het maken van de kaart.
 

Mochten er gegevens en informatie niet kloppen, dan kunt u mailen naar info@bln.nl en daarbij de juiste gegevens en informatie vermelden, zodat dit op de kaart kan worden aangepast en deze zo actueel mogelijk wordt gehouden. Volledigheidshalve merken wij op dat men de lelijke weergavefout in het opschrijven van het geldbedrag (bij.: € 0,10,- per ton), zal gaan corrigeren.

 

 

Go to top