NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

PIANC

PIANC: the world association for waterborne transport infrastructure. PIANC staat voor Permanent International Association of Navigation Congresses, is opgericht in 1885 en werkt vanuit nationale secties. Inmiddels ontplooit PIANC veel meer activiteiten dan alleen het organiseren van congressen. De publicaties van wetenschappelijke rapporten is een kerntaak van PIANC.
 

De rapporten worden uitgegeven vanuit het overkoepelende, mondiale orgaan. In werkgroepen worden deze rapporten voorbereid. Vanuit elke nationale afdeling kunnen de deelnemers zich inschrijven voor deelname aan de werkgroep. Zodoende maakt PIANC optimaal gebruik van haar wereldwijde netwerk.
 

Deze rapporten gaan sinds de oprichting van PIANC over het ontwerp, aanleg en instandhouding van vaarwegen en havens, met oevers en kusten, met baggeren en milieuproblematiek, met zeevaart, binnenvaart en recreatievaart.
 

Als non-profit en niet politiek gebonden organisatie vormt PIANC een platform voor kennisuitwisseling op het gebied van scheepvaart, havens en vaarwegen, waar experts van over de hele wereld zich inzetten voor betrouwbare, kosteneffectieve en duurzame oplossingen voor waterborne transport infrastructure.
 

Om toegang te krijgen tot de enorme lijst aan interessante rapporten, dient men lid te zijn of worden van PIANC. Hier kunt u meer informatie over het lidmaatschap vinden; de zeven redenen om lid te worden lezen; en het inschrijfformulier voor individueel lid of bedrijfs- of groepslid vinden.

 

 

Go to top