NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Masterplan Havens Veghel

2014
 

Het ‘Masterplan havens bedrijventerrein De Dubbelen’ is een nadere uitwerking van de ‘Ontwikkelingsperspectieven havens Veghel’ uit 2005 en een vervolg op een havenvisie die het bedrijfsleven uit Veghel in 2013 heeft opgesteld. Daarom wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de economische effecten van de opwaardering van de Zuid-Willemsvaart naar vaarklasse IV voor de havens van Veghel zoals beschreven in de ‘Ontwikkelingsperspectieven havens Veghel’. Vervolgens komt in hoofdstuk 3 de analyse van de havens van Veghel aan bod. Hierbij zijn de economische effecten en de analyse wel enigszins geactualiseerd naar wat nu bekend is. In hoofdstuk 4 komen de oplossingsrichtingen aan de orde. In hoofdstuk 5 komt de loskade Zuid-Willemsvaart aan bod.
 

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Economische effecten vaarklasse IV
  3. Analyse van de havens van Veghel
  4. Opwaardering Nieuwe Haven
  5. Loskade Zuid-Willemsvaart
     

icon Masterplan Havens Veghel (1.39 MB)

icon Bijlage 1 Ontwikkelingsperspectieven havens (590.57 kB)

icon Bijlage 2 Havenvisie ondernemers Veghel (819.31 kB)

 

 

Go to top