NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Beleidsplan goederenvervoer vaarwegen en binnenhavens Drenthe - Ambities en streefbeelden voor 2020 en 2030 en actieprogramma

Maart 2011
 

Met het opstellen van de Netwerkanalyse binnenhavens en vaarwegen Drenthe in 2008 is een eerste aanzet gemaakt door de provincie voor visieontwikkeling op de langere termijn. Het Beleidsplan goederenvervoer vaarwegen en binnenhavens Drenthe is een uitwerking van de netwerkanalyse. Dit beleidsplan biedt inzicht in de kansen voor goederenvervoer over water, de binnenhavens en vaarwegen in Drenthe op de korte termijn (2015), middellange (2020) en lange termijn (2030).
 

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Beleid vaarwegen en binnenhavens
  3. Huidig gebruik en functie binnenhavens en vaarwegen Drenthe
  4. Toekomstige ontwikkelingen
  5. Kansrijke ontwikkelingen en ambities voor binnenhavens en vaarwegen in Drenthe
  6. Streefbeelden vaarwegen en binnenhavens Drenthe 2020 en 2030
  7. Actieprogramma
     

icon Beleidsplan goederenvervoer vaarwegen en binnenhavens Drenthe (2.5 MB)

 

 

Go to top