Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Het walstroomcollectief – een marktverkenning

Het Walstroomcollectief is een informele samenwerking tussen Nederlandse en Vlaamse havenbedrijven, havengemeenten en vaarwegbeheerders met als doel om op de juiste locatie de juiste walstroomvoorziening aan te leggen. De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens is strategisch partner van het Walstroomcollectief. De partners hebben scherp voor ogen dat havenontwikkeling op een duurzame manier gedaan moet worden. Ook zien zij dat collectief -echt in samenspraak met elkaar- ontwikkelen, substantiële voordelen heeft. Port Solutions Rotterdam B.V. (PSR) is regisseur van dit collectief.

Het Walstroomcollectief ziet de urgentie van de duurzame ontwikkelingen en zet gezamenlijk de volgende stap voor de juiste walstroom infrastructuur op de juiste locatie. Bij partners van het Walstroomcollectief is behoefte aan richtlijnen, structuur en uitgangspunten die met elkaar worden ontwikkeld zodat uniformiteit en standaardisatie ontstaat.

In de eerdere stappen die het Walstroomcollectief heeft gezet is de basis gelegd om tot de juiste voorziening op de juiste locatie te komen. Eind 2020 is door PSR het onderzoek ‘Walstroom, een haalbaarheidsonderzoek naar clustering van behoefte’ opgeleverd. Dit onderzoek geeft een helder beeld van de walstroommarkt en de manier waarop toekomstige ontwikkelingen vorm kunnen krijgen. Dit onderzoek vormt de basis voor de stappen die het collectief met elkaar zet. In september 2021 is vervolgens door PSR het handboek ‘Scheepstypen en behoefte aan walstroom’ opgeleverd. Dit is een handboek waarin per scheepstype het gemiddeld verbruik van walstroom en de vermogensbehoefte is weergegeven. Dit is voorwaardelijk om per locatie inzicht te kunnen krijgen in de vermogensbehoefte. Recent is een inventarisatie gedaan naar de vermogensbehoefte per locatie. Om een goed beeld te geven: de 13 partners in het collectief hebben in totaal ruim 220 locaties waar behoefte is aan een of meerdere walstroomvoorzieningen met een veelvoud van aansluitingen. Dit betekent dat we het hier hebben over een substantieel aantal walstroomvoorzieningen in Nederland en Vlaanderen die gerealiseerd moeten gaan worden. Er is in de inventarisatie uitdrukkelijk geen advies gegeven over de daadwerkelijke plaatsing van een walstroomvoorziening op een locatie. Dit is zeer afhankelijk van de logistieke operatie en de fysieke inrichting, maar ook van de gekozen oplossing voor de walstroomvoorziening. Deze inventarisatie is bedoeld om een goed beeld te krijgen van de behoefte die er is aan walstroom en over welke vermogens dit gaat.

Ondertussen is het Walstroomcollectief in gesprek met Rijkswaterstaat over deelname aan het collectief. Wanneer ook Rijkswaterstaat aansluit, betekent dit een uitbreiding met nog eens ruim 500 locaties. Het is goed om te realiseren dat toetreding van RWS kan betekenen dat het Walstroomcollectief een leidende rol gaat spelen aan de klantzijde van de walstroommarkt. Die rol ligt nu nog bij het samenwerkingsverband (qua walstroom) van de havens van Rotterdam, Amsterdam, Drechtsteden, Antwerpen en de Vlaamse Waterweg NV. Het is echter niet de bedoeling om te gaan concurreren tussen deze groepen; het is juist de bedoeling om samen te komen tot uniforme standaarden voor zowel apparatuur, technische oplossingen als afrekenen/administratie. Een sterk Walstroomcollectief kan daarbij de hegemonie van huidige marktpartijen doorbreken en sturen op oplossingen via onafhankelijke, neutrale partijen die voor álle beheerders – de zeehavens én het Walstroomcollectief - werken. Het Walstroomcollectief is al actief betrokken bij de deelprojecten ‘Standaardisatie wal-schip aansluiting’ en ‘Open data-communicatie protocol’ van het project ‘Versnelling uitrol walstroom’ waarvoor het consortium van Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam, Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders en Stena Line subsidie van IenW hebben ontvangen.

De volgende stap
In een bijeenkomst van maandag 5 september 2022 is met meer dan 25 vertegenwoordigers van havens, havengemeenten, vaarwegbeheerders en provincies gesproken over de stand van zaken rondom het Walstroomcollectief, de ontwikkelingen op het dossier walstroom en de mogelijkheden voor de vervolgstap van het collectief.

 

De volgende stap van het Walstroomcollectief richt zich op twee verschillende onderdelen, te weten:

  • Een meerjarig programma walstroom per deelnemer waarmee inzichtelijk wordt gemaakt op welke wijze de aanleg van walstroomvoorzieningen prioriteit heeft binnen het beleid van de organisatie.
  • Een marktverkenning, waarin we verschillende belangstellende partijen raadplegen over de voorgenomen aanbesteding. Met de kennis die we opdoen tijdens de marktverkenning kunnen we in de aanbestedingsprocedure scherper formuleren wat precies onze vraag is aan de markt.

Wil je het voorstel voor de volgende stap ook ontvangen of meer informatie ontvangen over het Walstroomcollectief? Neem dan contact op met Marieke Vavier, regisseur van het Walstroomcollectief, via vavier@portsolutionsrotterdam.nl

 

Go to top