Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Fryslân blind voor economisch belang havens en vaarwegen?

Bedrijfsleven luidt de noodklok

Het bedrijfsleven is zeer ongerust over keuzes die het provinciebestuur van Fryslân maakt met betrekking tot vaarwegen en binnenhavens. Het voornemen om geen toekomstbestendige vaarverbinding naar Drachten aan te leggen, is voor bijna vijftig grote ondernemingen reden om de noodklok te luiden.

Op 21 september spreken Provinciale Staten zich uit over een nieuwe vaarverbinding voor de beroepsvaart naar Drachten. De veenpolder Hegewarren wordt onder water gezet. Dit biedt een unieke, eenmalige kans om de binnenhaven van Drachten tot in de verre toekomst bereikbaar te houden.

Op slot

Als het aan Gedeputeerde Staten ligt, komt de nieuwe vaarverbinding er echter niet. Het voorgenomen besluit is zelfs onomkeerbaar: nu niet en nooit niet. Het bedrijfsleven in deze provincie en de landelijke brancheorganisaties voor binnenhavens en beroepsvaart vinden dit `dictum’ rigoureus en onbegrijpelijk.

Second opinion

Het negatieve voornemen van de provincie is gebaseerd op een eenzijdige en onvolledige haalbaarheidsstudie. Een `second opinion’ van de gemeente Smallingerland maakt hier gehakt van. Nu al benutten 17 bedrijven de grootste binnenhaven van Fryslân, samen goed voor 1250 directe en indirecte banen. Daarnaast is de concurrentiepositie van de hele regio in het geding vanwege de vervoerskosten van grondstoffen.

Circulair

Scheepvaart en havens zijn onmisbaar in de economie van de toekomst. Circulaire economie, waar juist de provincie zich sterk voor zegt te maken, drijft op recycling en op nieuwe stromen grondstoffen. Daar zijn de waterwegen en de binnenhavens hard voor nodig. Die ontwikkeling is in een stroomversnelling gekomen, nu prijzen voor energie en grondstoffen exploderen. De economische waarde van vervoer over water en de bijdrage aan milieu en klimaatverandering, zal alleen nog toenemen.

 

,,Waarom neemt de provincie een onomkeerbaar, dichtgetimmerd besluit? Dit laat de komende jaren geen ruimte meer voor voortschrijdend inzicht. De haven van Drachten is niet alleen van groot belang voor watergebonden bedrijven, maar draagt door betaalbaar vervoer ook bij aan de concurrentiepositie van de hele regio. Terwijl de wereld heel snel verandert, dreigt de provincie nu de economische toekomst voor komende generaties op slot te zetten. Wij doen een beroep op de Friese politiek om deze belangen goed in hun overwegingen mee te nemen.’’
Rinze-Jan Van der Schuit, eigenaar van Fibremax Drachten en Joure, namens het Havencluster Drachten.*

 

,,Vervoer over water wordt steeds belangrijker. Er zijn op dit moment hele mooie nieuwe ontwikkelingen gaande. De Friese waterwegen, zeehaven Harlingen en de binnenhavens zijn van elkaar afhankelijk. We zien dat nu niet alleen de bereikbaarheid van Drachten in het geding is. Ook in Heerenveen wil de provincie moderne binnenvaartschepen de route naar het bedrijventerrein ontzeggen. Dat is zeer schadelijk voor bedrijfsleven en werkgelegenheid.’’
Frank van Kerkhof, directeur AB Texelgroup, namens het Havennetwerk Fryslân.**

 

,,Door hoge brandstofprijzen en overvolle wegen verschuift vervoer van vrachtwagens naar grote, groene schepen. Dat is goedkoper, energiezuiniger en milieuvriendelijker. Het is een internationale ontwikkeling die goed zou moeten passen in het beleid van deze waterrijke provincie. Fryslân wil in de toekomst toch juist koploper zijn in de overgang naar een circulaire economie? Als je niet zorgt dat havens bereikbaar blijven, is het echter snel afgelopen.’’
Erik Schultz, bestuurslid Koninklijke Binnenvaart Nederland, voorzitter SchippersVereniging Schuttevaer.

 

,,Investeren in waterwegen en de bereikbaarheid van havens, is oog hebben voor de langere termijn. In heel Nederland wordt daar vol op ingezet. Binnenhavens als die in Drachten zijn onmisbaar in een slimme en duurzame vervoersinfrastructuur. Ze leveren een grote en groeiende bijdrage aan een sterke economie en een klimaatneutrale, fossielvrije, circulaire toekomst.’’
Lijdia Pater, secretaris van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB).

 

 

*Bij het Havencluster Drachten zijn de volgende bedrijven aangesloten:
Fripel BV, Renewi, Agrifirm, Van Der Stelt Meststoffen, Jansma Drachten, Kijlstra Betonmortel, Kijlstra Bestrating, Sterk BV, Van der Wiel Holding, Fibremax BV, Haquebord Staal, Friesland Staal, SMST, Drost BV

** De volgende bedrijven en instellingen maken deel uit van het Havennetwerk Fryslân:
AB Texel Group, Berding Beton, Bidon Fritom Group, Hoogland, HOV Harlingen, IJB Groep, Jansma Drachten, Kijlstra Betonmortel, Kooy Transport, KTF, Kuhlman Repko Shipping, MCS BV, Port of Harlingen, Renewi, Royal Koopmans, SFP, SMST, Spaansen, Sterk, TMA Logistics, Triferto, Van der Werff Logistics, Van Wijnen Smart Structures 2.0, Wenau, Nederlandse Vereniging van Binnenhavens, Maritieme Academie Harlingen, NewWays Noord Nederland.

 

Go to top