Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Specifieke uitkering versterking havenvoorzieningen goederenvervoercorridors Oost en Zuidoost 2022–2026

De Specifieke uitkering versterking havenvoorzieningen goederenvervoercorridors Oost en Zuidoost 2022-2026 is gepubliceerd in de Staatscourant.  

Op basis van door een projectgroep uitgevoerde analyses hebben de corridorpartijen geconstateerd dat er diverse voornemens zijn van bedrijven om uit duurzaamheids- en bereikbaarheidsoverwegingen meer vervoer over water (modal shift) te laten plaatsvinden. De uitkering is bedoeld als stimulans voor provincies die bereid zijn om samen met betrokken gemeenten en private partijen te investeren in de infrastructuur van een nieuw of bestaand (binnen-)havengebied.

Corridorpartijen hebben hierbij de doelstelling om gedurende de ingroeifase (5 jaar na vaststelling van deze regeling) jaarlijks 250.000 ton van weg naar water te verplaatsen. Bij de volledige ingebruikname van de kademureninitiatieven (10 jaar na vaststelling) is de corridordoelstelling om jaarlijkse 1.000.000 ton van weg naar water te verplaatsen. Om de doelstelling te kunnen behalen wordt de noodzaak voor de specifieke uitkering gezien zodat geïnvesteerd kan worden in (nieuwe) kademuren en het verdiepen van havenbekkens.

NVB is blij met deze belangrijke financiële stap die bijdraagt aan modal shift en de bereikbaarheid van binnenhavens.

 

 

Go to top