Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Aan de slag met Handreiking ‘Duurzaam en Toekomstbestendig Havenbeleid’ en instrument

 

Aan de slag met Handreiking ‘Duurzaam en Toekomstbestendig Havenbeleid’ en instrument 

Als medeondertekenaar van de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens draagt de NVB actief bij aan de implementatie ervan en zet de NVB zich in voor stimulering en facilitering van duurzaam transport, met name voor een schone binnenvaart.
Dit kan door meer uniformiteit in de systematiek van gedifferentieerde haventarieven, ter verduurzaming van de binnenvaart. Daarnaast kunnen binnenhavens zorgen voor walstroomvoorzieningen en naar behoefte voorzien in infrastructuur voor het wisselen van accupakketten en alternatieve duurzame brandstoffen. Naast de uitvoering van de genoemde Green Deal vergt de overgang van havenbeleid naar omgevingsbeleid,in het kader van de Omgevingswet, ook de nodige aandacht. Samen met geassocieerde organisaties Movares en DGMR en binnenhavens Wanssum en Roermond werkt NVB aan de uitvoering van het strategisch geagendeerd thema: Duurzaam en Toekomstbestendig Havenbeleid.

 

Korte terugblik op tweede masterclass Duurzaam en Toekomstbestendig Havenbeleid
Op dinsdagmiddag 30 maart jl. organiseerde de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens in samenwerking met de geassocieerde organisaties Movares en DGMR de tweede masterclass over het strategisch thema ‘Duurzaam en Toekomstbestendig Havenbeleid’. Door de werkgroep zijn de resultaten van de Handreiking ‘Duurzaam en Toekomstbestendig Havenbeleid’ getoond en inzicht gegeven in de werking van de bijbehorende instrument. De toepasbaarheid van de Handreiking en instrument zijn in de praktijk getoetst door de binnenhavens van Roermond en Wanssum. Beide binnenhavens onderstreepten tijdens de masterclass dat hun deelname aan de praktijktoepassing in meer kennis en inzicht in het thema heeft geresulteerd, waardoor Wanssum en Roermond aan de hand van de Handreiking en bijbehorende instrument beter in staat zijn om keuzes te maken en hun (ontwikkel)richting naar een duurzame en toekomstbestendige haven te bepalen.

 

Feedback van binnenhavens resulteert in Handreiking en instrument
De werkgroep zal de komende periode benutten om de Handreiking en bijbehorende instrument definitief te maken. Belangrijke input daarvoor is de feedback vanuit de binnenhavens Roermond en Wanssum, die met de praktijktoepassing van de Handreiking en instrument hun ontwikkeling naar een duurzame en toekomstbestendige binnenhaven aan het vormgeven zijn. Door juist die (leer)ervaringen in de definitieve Handreiking en instrument te verwerken, sluiten de Handreiking en instrument aan op de (praktijk)behoeften die binnenhavens in hun ontwikkelingsproces naar een duurzame en toekomstbestendige haven hebben.

 

Afronding van Handreiking ‘Duurzaam en Toekomstbestendig Havenbeleid’ en instrument
De NVB informeert haar leden tijdens de Algemene Ledenvergadering op 7 oktober 2021 over de uitvoering van de Strategische Agenda 2020-2025. Voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering, organiseert de NVB in samenwerking met de werkgroep een masterclass. Tijdens deze masterclass presenteert de werkgroep de definitieve Handreiking en bijbehorende instrument aan de NVB-leden. Daarnaast zullen (leer)ervaringen, die zowel opgedaan zijn gedurende de praktijktoepassing bij de deelnemende binnenhavens Roermond en Wanssum als tijdens de uitwerking van het Strategisch thema ‘Duurzaam en toekomstbestendig havenbeleid, met de deelnemers worden gedeeld.

 

NVB, Movares en DGMR kijken er naar uit om u tijdens de masterclass te woord te staan.

 

Meer weten?
Wilt u voorafgaand aan de masterclass alvast meer weten over de Handreiking en Instrument die de werkgroep daarvoor heeft ontwikkeld?
Neem dan vrijblijvend contact op met Duuk van der Meer, projectleider Movares, duuk.vd.meer@movares.nl, 06-28379008

 

 

 

 

Go to top