Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Life call – subsidie voor duurzaamheidsprojecten opent in juni

 

Life call – subsidie voor duurzaamheidsprojecten opent in juni
Binnenkort wordt de eerste LIFE-call geopend binnen de EU-programmaperiode 2021-2027, naar verwachting zal deze call in juni open gaan voor aanvragen. Voor de periode 2021-2027 is er een budget van € 5,43 miljard beschikbaar. Ook in 2021 kunnen allerlei soorten organisaties weer een aanvraag indienen voor hun duurzaamheidsprojecten. De opzet van deze call is breder ten opzichte van de vorige LIFE-calls (2014-2020). Vanaf dit jaar kunnen pilotprojecten – op het gebied van natuur & biodiversiteit, circulaire economie, klimaatmitigatie- & adaptatie én de transitie naar schone energie – in aanmerking komen voor een LIFE-subsidiebijdrage.

 

De doelen van het LIFE programma zijn;

 

·         een eerlijke transitie voor de overgang naar een duurzame, circulaire, energie efficiënte, op hernieuwbare energie gebaseerde, klimaat neutrale en klimaatbestendige economie;

·         de bescherming, het herstel en de verbetering van de kwaliteit van het milieu, met inbegrip van de lucht, het water en de bodem (met het oog op het verbeteren van onze levenskwaliteit);

·         het tegengaan/ombuigen van biodiversiteitsverlies.

 

Wie kan LIFE-call subsidie aanvragen?


Elk type organisatie – gevestigd in een EU-lidstaat – kan een LIFE-subsidie aanvragen: bedrijven, overheidsorganisaties, niet-gouvernementele organisatie (NGOs) en onderwijs-/kennisinstellingen. In tegenstelling tot de vorige programmaperiode (2014-2020) kunnen partijen binnen het Caribische gebied vanaf 2021 ook LIFE-subsidie ontvangen.

 

Hoe kan de LIFE-call subsidie worden aangevraagd?


LIFE bestaat uit twee deelprogramma’s Klimaat en Milieu. Voor het deelprogramma Klimaat dient u rechtstreeks een volledige aanvraag in. Voor het deelprogramma Milieu bestaat de aanvraagprocedure uit twee stappen (concept note en full proposal).

Let op: in 2021 wordt van deze procedure eenmalig afgeweken en dienen partijen een full proposal in te dienen!

 

Tot slot


Naar verwachting wordt het definitieve LIFE werkprogramma 2021-2027 eind april vastgesteld. Voor meer informatie verwijzen wij u naar RVO

 

 

Go to top