NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Laagwaterperiode in 2018 heeft forse financiële en economische impact in Nederland en Duitsland

Het belang van de binnenvaart voor het vervoersysteem en de industrie blijkt overduidelijk bij langdurige perioden van laag water. Niet uit te sluiten is dat de perioden met lage waterstanden steeds langer gaan duren en steeds frequenter gaan voorkomen. Het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) en Koninklijke BLN-Schuttevaer (BLN) hebben opdracht gegeven aan de Erasmus universiteit om de economische impact van laagwater in kaart te brengen. Het onderzoek toont het belang aan van broodnodige investeringen in een toekomstbestendige infrastructuur. Erasmus UPT concludeert in het onderzoek “Economische impact laagwater” dat de uitzonderlijke lange periode van laagwater in 2018 een forse financiële en economische impact in Nederland en Duitsland heeft gehad. Gezamenlijk is er een verlies van 2,8 miljard geleden!

In het onderzoek is niet alleen gekeken naar het effect voor de binnenvaartsector, maar ook naar de financiële en economische impact voor verladers en de maatschappij. Een groot deel van het verlies (ca. 2,2 miljard) komt door productievermindering bij bedrijven die grondstoffen over water aangeleverd krijgen. Ook zijn er aanzienlijke kosten gemaakt, omdat er meer schepen ingezet moesten worden om minder lading te vervoeren en omdat er waar mogelijk ook gebruik gemaakt is van andere modaliteiten (ca. 0,5 miljard). Tenslotte zijn er na afloop van de laagwaterperiode nog aanvullende kosten gemaakt om de strategische voorraden weer aan te vullen (c.a. 0,1 miljard). Als de extra marge voor de binnenvaartsector in mindering gebracht wordt (ca. 0,1 miljard) bedraagt de totale pijn voor de Nederlandse en Duitse maatschappij gezamenlijk zo’n 2.7 miljard.

Lading structureel verplaatst naar andere modaliteiten
Verladers geven aan een deel van de lading structureel naar andere modaliteiten te gaan verplaatsen en verder in te gaan zetten op vergroting van de voorraadcapaciteit. De binnenvaart wil haar positie als betrouwbare vervoerspartner behouden. Ondernemers kijken hoe het draagvermogen van schepen tijdens laagwater vergroot kan worden, maar de mogelijkheden hiertoe zijn beperkt omdat specifieke laagwaterschepen bij normale waterstanden veel minder kunnen vervoeren dan normale schepen.

Toekomstbestendige infrastructuur
Laagwaterperioden zullen in de toekomst door klimaatverandering vaker voorkomen en langer duren. Nu, op dit moment, in 2020 zucht de binnenvaart al onder de droogte. Willen Nederland en Duitsland hun koppositie in de logistiek en als doorvoerland behouden, zullen rivieren zoals de Rijn en de Waal beter bestand gemaakt moeten worden tegen laag water en zijn infrastructurele maatregelen hard nodig. Vervoer over water zorgt voor minder files en is een klimaatgunstige vervoersvorm. Investeren in een toekomstbestendige en klimaatbestendige infrastructuur is daarom investeren in duurzaamheid en mobiliteit. Gesteund door het onderzoek “Economische impact laagwater” zetten BLN en CBRB actief in op het toekomstbestendig maken van de infrastructuur bij de overheid.​

Op de website van het CBRB staan de volgende twee documenten:

Bekijk hier de video van Martijn Streng, hoofdonderzoeker van dit onderzoek van het Erasmus UPT


 

 

Go to top