NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Kabinet maakt € 79 miljoen beschikbaar voor retrofit van de binnenvaart

Op 24 april jl. heeft het kabinet bekend gemaakt € 79 miljoen beschikbaar te stellen voor retrofit van de binnenvaart. Het grootste deel van dit bedrag,  € 63 miljoen, wordt in de periode 2021-2025 beschikbaar gesteld.

Dit bedrag voor de binnenvaart komt uit een groter pakket van € 5,1 miljard, dat wordt vrijgemaakt voor de structurele aanpak van de stikstofproblematiek. Het grootste deel wordt besteedt aan maatregelen voor de landbouw en natuur.

De NVB is blij met deze belangrijke financiële stap voorwaarts voor de vergroening van de binnenvaart. Steun die deze sector in de huidige markt hard nodig heeft.

De maatregel voor de retrofit gaat uit van het plaatsen van SCR-katalysatoren op bestaande motoren van binnenvaartschepen om de stikstofuitstoot van de motor terug te brengen. Per schip kan hiermee een stikstofreductie van ruim 80% worden bereikt. Hiertoe wordt de subsidieregeling, die wordt opgesteld in het kader van de Green Deal Zeevaart Binnenvaart en Havens, uitgebreid. De verwachte kosten voor de overheid bedragen  €79 miljoen. In 2030 wordt hiermee naar verwachting 4,2 mol/ha/jaar bespaard.

De voorwaarden voor het toekennen van de subsidies zijn nog niet bekend. Voor meer informatie zie:

 

 

Go to top