Informatiebijeenkomst De duurzame haven (7 oktober 2021)

Movares en DGMR, beide geassocieerde organisatie van de NVB, hebben het thema 'Duurzaam en Toekomstbestendig Havenbeleid' van de NVB geadopteerd en hebben invulling gegeven aan de werkgroep die het strategische thema in 2020 en 2021 tot ontwikkeling heeft gebracht. Het resultaat van de werkgroep is de Handreiking Duurzaam en Toekomstbestendig Havenbeleid om binnenhavenorganisaties te helpen bij het ontwikkelen van duurzaam en toekomstbestendig havenbeleid. Naast de handreiking zijn er ook instrumenten door de werkgroep ontwikkeld, zoals de online wegwijzer, voor het evalueren van huidige beleid waarbij belangrijke kansen, knelpunten en ontwikkelingsmogelijkheden worden gedefinieerd, en checklists waarmee concrete vervolgstappen zijn te bepalen. 

Presentatie en overhandiging handreiking

Het resultaat van de werkgroep is op 7 oktober 2021 tijdens de informatiebijeenkomst gepresenteerd aan de voorzitter en leden van de NVB. Het eerste exemplaar van de Handreiking Duurzaam en Toekomstbestendig Havenbeleid werd door Bart Bouwens namens de werkgroep overhandigd aan voorzitter Eric Janse de Jonge.


Presentatie circulaire economie in binnenhaven Venlo
De binnenhaven van Venlo is een belangrijk multimodaal knooppunt voor het vervoeren van goederen naar het Europese achterland. Als een van de zes bovengemiddelde knooppunten maakt Venlo deel uit van Topcorridors en het ontwikkelingsprogramma dat gericht is op de versterking en verduurzaming van de corridors en dat bijdraagt aan de economische vitaliteit van regio's.

In een presentatie werd door Ingrid Vermeer, gemeente Venlo toelichting gegeven op de ambitie en doelstellingen, de visie op een toekomstbestendige duurzame haven en de wijze waarop gemeente Venlo dit realiseert en daarbij aansluit op nationale en Europese programma's.


Toelichting op afstudeeronderzoek Circulaire economie in binnenhavens
Aan het einde van de informatiebijeenkomst heeft student Christian van Millingen een korte toelichting gegeven op het afstudeeronderzoek 'Circulaire economie in binnenhavens'. De hoofdvraag en onderzoeksvragen worden onderzocht door het toepassen van scenarioplanning. Met scenarioplanning wordt het complexe speelveld met veel dynamiek en onzekerheid goed in kaart gebracht en kunnen strategische beslissingen door havenbeheerders effectiever en efficiënter genomen worden. Naar verwachting wordt dit najaar de Nederlandse samenvatting van het onderzoek opgeleverd en gedeeld met NVB-leden.

 

Go to top