Algemeen

Hier kunt u de statuten van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens vinden. Ook is het Beleids- en actieplan van de NVB beschikbaar. Hierin staan de belangrijkste beleidsthema’s van de NVB.

 

Go to top