NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Presentaties Jaarcongres 2012

Mainports & BluePorts

banner_2012

 

Inleiding

Het toenemende aandeel van de binnenvaart zorgt voor nieuwe uitdagingen in het achterlandtransport. De BluePorts vormen, als economisch belangrijke knooppunten, een wezenlijk onderdeel van de achterlandverbindingen. De Blueports worden uitgedaagd om de te verwachten groei in de toekomst op te vangen. Eén van de manieren om de kansen te verzilveren is door samenwerking en de vorming van havennetwerken.

Op 5 oktober 2012. hield de NVB haar jaarlijkse congres, met deze keer de titel ‘Mainports & Blue Ports’. Hans Smits, CEO van het Havenbedrijf van Rotterdam en één van de sprekers bij het congres, stelde dat de Nederlandse haveninfra de beste ter wereld is. Maar een zeehaven is zo goed als de bijbehorende achterlandverbindingen zijn. De noodzaak van een samenhangend netwerk tussen zee- en binnenhavens zijn bij het congres vanuit verschillende perspectieven belicht. Samenwerking, professionalisering en het bundelen van lading is nodig. Dit moet leiden tot meer efficiëntie en meer lading via de binnenvaart. In verschillende regio’s wordt aan regionale samenwerking concreet inhoud gegeven en ontstaat een logistiek netwerk dat klaar is voor de toekomst! De presentaties die tijdens het congres gehouden zijn kunt u lezen in het onderstaande  programma.

 

Jaarcongres 5 oktober 2012

  • Opening door Simone van Trier, dagvoorzitter
Regionale visie op binnenhavens
Nederlandse Vereniging van Binnenhavens
Samenhangend netwerk

 

 

 

Go to top