NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Havenbeheersverordening

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) hebben in 2013 gezamenlijk gewerkt aan een modelhavenverordening. De NVB streeft al langere tijd naar uniformering van de regels die in (gemeentelijke) havens gelden. Als in alle havens dezelfde regels gelden, ontstaat meer duidelijkheid voor de scheepvaart en is er een winwin-situatie voor gebruikers en beheerders van havens. De nieuwe verordening moet voorzien in:

  • Duidelijkheid en uniforme regels voor de scheepvaart
  • Beter inzicht in rechten en plichten van zowel de scheepvaart als de havenbeheerders
  • Eenduidige begrippen en definitie
  • Uniforme aanpak van orde, veiligheid en milieu in de haven 
  • Passende sets uniforme regels voor verschillende soorten havens zodat geen overbodige regels worden vastgesteld

De Model-Havenbeheersverordening 2013 is zowel in Word als in PDF beschikbaar voor de leden van de VNG, de Nederlandse gemeenten en ook voor leden van de NVB. De VNG-ledenbrief is een begeleidende brief bij de verordening.

Exclusief voor leden:

 

 

 

Go to top