NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Artikelen

Blue Ports: Onderzoek naar de beste methode om het economische belang van de Nederlandse binnenhavens te monitoren (2013)

In de tweede helft van 2013 heeft masterstudent Mark Heijster een afstudeeronderzoek uitgevoerd met als onderwerp de Binnenhavenmonitor. Hierbij is onderzocht wat de beste en een handzame methode is om het economisch belang van de Nederlandse binnenhavens (twee)jaarlijks te kunnen updaten. Het advies van het onderzoek is bepaald aan de hand van eerdere methoden die zijn gebruikt om economische effecten van havens te bepalen. Naast de Blue Ports studies van 2004 en 2012 is er ook gekeken naar de verschillende projecten in Europa die zich richten op het economisch belang van Binnenhavens. Een aantal zijn opgeleverd en hier te downloaden, exclusief voor leden. Zo is er het (Engelstalige) onderzoeksrapport, maar ook een handleiding voor zowel de NVB als voor de havens waarin stapsgewijs wordt uitgelegd hoe de directe en indirecte toegevoegde waarde van de havens kan worden berekend.

Beschikbaar voor een ieder:

Exclusief voor leden:

 

Go to top