NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde leden. Meer informatie

Masterclass 'Binnenhavens: revitaliseren met behoud van omgevingskwaliteit'

Op woensdagmiddag 31 oktober 2018 organiseert de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens in samenwerking met geassocieerde partner Witteveen+Bos, een masterclass 'Binnenhavens: revitaliseren met behoud van omgevingskwaliteit'.
 

Deze masterclass gaat over het spanningsveld tussen de economie en de fysieke leefomgeving. Hoe laten we bedrijvigheid in de Nederlandse binnenhavens toenemen zonder dat dit ten koste gaat van omgevingskwaliteit? Aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden wordt getoond hoe je zowel de economische als omgevingsimpact kunt bepalen. Baatgericht ontwerp is hierbij het sleutelwoord. Doel van de masterclass is om deelnemers inzichten te geven welke maatregelen denkbaar zijn, wat de invloed hiervan is op de omgevingskwaliteit en met welke baten. Zo kunnen bij de realisatie van havenontwikkelingen de volgende aspecten van invloed zijn op de fysieke leefomgeving: luchtkwaliteit, geluidscontouren, Natura 2000-gebieden, waterkwaliteit en -kwantiteit. Hoe om te gaan met afwegingen bij meningsverschillen tussen bedrijven, bijvoorbeeld vanwege de milieuruimte of geluidscontouren of actiegroepen van boze bewoners?
 

Interactieve masterclass
De masterclass 'Binnenhavens: revitaliseren met behoud van omgevingskwaliteit' zal dynamisch en interactief zijn. Met behulp van het spel ‘Hoe ontstaat een baat?’ gaan deelnemers aan de slag met een set maatregelen op allerlei terreinen, de invloed ervan op de omgevingskwaliteit en de baten ervan. Het spel is de opmaat voor het rekenen met een fictieve binnenhavencasus. Met de uit het spel verkregen kennis kunnen deelnemers in de plenaire rekensessie de  (soms verrassende) inzichten in de effecten van bepaalde maatregelen ervaren. In deze casus wordt plenair gerekend wat de effecten zijn van bepaalde maatregelen. Zowel het effect van de overlast in de havens als het effect van maatregelen die daar iets aan doen, worden uitgedrukt in euro’s. Voor de waardebepaling wordt gebruik gemaakt van ervaringscijfers en kengetallen.
 

Programma

13.00 uur  Inloop met koffie en thee
13.30 uur Welkom door de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens
13.35 uur Introductie onderwerp en uitleg spel 'Hoe ontstaat een baat?'
door Arno Hofmeijer en Elisabeth Ruijgrok van Witteveen+Bos
13.55 uur  Start spel 'Hoe ontstaat een baat?'
14.45 uur Pauze
15.00 uur Introductie casus binnenhaven
door Arno Hofmeijer en Elisabeth Ruijgrok van Witteveen+Bos
15.10 uur Rekenen aan de casus binnenhaven
16.10 uur Leerpunten van de middag
16.25 uur Afronding door de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens
16.30 uur Einde masterclass
​Na afloop een borrel, de ledenvergadering en het ledendiner


Locatie
De masterclass vindt plaats in de Okkerse & Schop Zaal van het Agora Theater, Agorabaan 12 in Lelystad.


Aanmelden
U kunt zich hier aanmelden. Aanmelden is verplicht.


Voorwaarden
Uw deelname aan de masterclass 'Binnenhavens: revitaliseren met behoud van omgevingskwaliteit' is gratis, maar niet vrijblijvend. Bij no-show of afmelding na 23 oktober 2018 zijn wij genoodzaakt om onze organisatiekosten in rekening te brengen à € 30,- excl. BTW.

Vervanging door een andere deelnemer uit uw organisatie is kosteloos mogelijk. We stellen het op prijs wanneer u uw wijzigingen uiterlijk 29 oktober doorgeeft door te mailen naar nvb@binnenvaart.nl.

 

Go to top