NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Masterclass 'Binnenhavens: revitaliseren met behoud van omgevingskwaliteit'

Op woensdagmiddag 31 oktober 2018 organiseerde de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens in samenwerking met geassocieerde partner Witteveen+Bos, een masterclass 'Binnenhavens: revitaliseren met behoud van omgevingskwaliteit'. Arno Hofmeijer en Elisabeth Ruijgrok van Witteveen+Bos leidden deze masterclass.
 

Deze masterclass ging over het spanningsveld tussen de economie en de fysieke leefomgeving. Hoe laten we bedrijvigheid in de Nederlandse binnenhavens toenemen zonder dat dit ten koste gaat van omgevingskwaliteit? Aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden werd getoond hoe je zowel de economische als omgevingsimpact kunt bepalen. Baatgericht ontwerp is hierbij het sleutelwoord. Doel van de masterclass was om deelnemers inzichten te geven welke maatregelen denkbaar zijn, wat de invloed hiervan is op de omgevingskwaliteit en met welke baten. Zo kunnen bij de realisatie van havenontwikkelingen de volgende aspecten van invloed zijn op de fysieke leefomgeving: luchtkwaliteit, geluidscontouren, Natura 2000-gebieden, waterkwaliteit en -kwantiteit. Hoe om te gaan met afwegingen bij meningsverschillen tussen bedrijven, bijvoorbeeld vanwege de milieuruimte of geluidscontouren of actiegroepen van boze bewoners?
 

Interactieve masterclass
De masterclass 'Binnenhavens: revitaliseren met behoud van omgevingskwaliteit' was dynamisch en interactief. Met behulp van het spel ‘Hoe ontstaat een baat?’ gingen deelnemers aan de slag met een set maatregelen op allerlei terreinen, de invloed ervan op de omgevingskwaliteit en de baten ervan. Het spel was de opmaat voor het rekenen met een fictieve binnenhavencasus. Met de uit het spel verkregen kennis ervoeren de deelnemers in de plenaire rekensessie de  (soms verrassende) inzichten in de effecten van bepaalde maatregelen. In deze casus werd plenair berekend wat de effecten zijn van bepaalde maatregelen. Zowel het effect van de overlast in de havens als het effect van maatregelen die daar iets aan doen, worden uitgedrukt in euro’s. Voor de waardebepaling werd gebruik gemaakt van ervaringscijfers en kengetallen. Een deel van die ervaringscijfers en kengetallen zijn afkomstig van het Steunpunt Economische Expertise, dat het loket is voor kennisuitwisseling en advies op het terrein van economische evaluatie voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat. Op deze website kunt u hier meer over lezen: www.rwseconomie.nl.
 

icon NVB-Masterclass Binnenhavens: revitaliseren met behoud van omgevingskwaliteit

 

 

 

 

 

 

 

Sfeerimpressie

 

Go to top