Organisatie

Gekozen is voor de juridische vorm van een vereniging.
De leden vormen dan ook samen het hoogste orgaan binnen de NVB.

Het secretariaat (coördinerende, organiserende en beleidsvoorbereidende werkzaamheden) wordt gevoerd door medewerkers van het Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) in Rotterdam. Door een uitgebreid netwerk is het mogelijk om rond belangrijke thema’s voor de binnenvaart in het algemeen en de binnenhavens in het bijzonder de nodige expertise te organiseren.

Door de eigen staf van de vereniging beperkt te houden kan flexibel worden ingespeeld op actuele onderwerpen. Afhankelijk van de problematiek worden specialisten ingehuurd. Waar mogelijk wordt hierin projectmatig samengewerkt met andere betrokken partijen.
Mede door deze aanpak kunnen de financiële bijdragen van de leden in de vorm van contributies beperkt blijven.

 

 

Go to top