Beleidsthema’s

De binnenhavens zijn essentiële schakels in de logistieke keten met grote economische betekenis. Zij vormen als knooppunten een onmisbaar onderdeel van de achterlandverbindingen. Het is van belang dat binnenhavens zich blijven ontwikkelen en toegevoegde waarde leveren om de internationale concurrentiepositie van de regio’s en Nederland te versterken. In de strategische agenda 2020-2025 staan de vijf thema’s: digitalisering, bereikbaarheid, duurzaam en toekomstbestendig havenbeleid, samenwerking en exploitatie en circulaire economie geagendeerd. Begin 2020 is de NVB met haar leden van start gegaan met de uitvoering van de strategische agenda 2020-2025.

Strategische Agenda 2020-2025
De NVB maakt zich sterk voor toekomstgerichte binnenhavens, die onderdeel zijn van een slimme en duurzame vervoersinfrastructuur. Om dit te bereiken heeft de NVB haar koers uitgezet in een strategische agenda voor de periode 2020-2025. Met de realisatie van de acties, zoals geformuleerd in deze strategische agenda, voorziet de NVB meer in de behoeften van de leden. Bovendien draagt de vereniging met de nieuwe koers bij aan een oplossing voor de Nederlandse opgave voor mobiliteit en leefbaarheid. In deze notitie worden de ambities van de vereniging voor 2020 geschetst.

Bekijk verder de Strategische Agenda 2020 - 2025

 

Go to top