Beleidsthema’s

Namens het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens presenteren we u het beleidsplan voor de periode 2016-2020. Voortbordurend op wat de vereniging de afgelopen jaren heeft neergezet, zijn we trots om dit plan te presenteren. De inhoud is samen met de NVB-leden bepaald. Zowel de uitkomst van een bij de leden gehouden enquête, als nationale en internationale ontwikkelingen zijn meegenomen. Dit beleidsplan is een levend document. Samen met de NVB-leden zal jaarlijks een actueel werkplan worden gemaakt.
 

De NVB: Een vereniging als netwerkorganisatie
Leden van de NVB mogen een faciliterende, informerende, stimulerende en vooruitstrevende houding van de vereniging verwachten. Het verspreiden en delen van kennis is van fundamenteel belang. Leden van de NVB hebben hierbij exclusief voordeel. De NVB zal de komende jaren, vaak met geassocieerde leden, onderwerpen thematisch en regionaal aanpakken.
De NVB maakt deel uit van een goed netwerk. De NVB zal het initiatief nemen om actuele thema’s, dilemma’s en nieuwe ontwikkelingen met geassocieerde leden, collega-brancheorganisaties en andere logische gesprekspartners op te pakken.
 

Bekijk verder het icon Beleidsplan NVB 2016-2020.

 

Go to top