NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Richtlijnen digitalisering binnenhavens

 8 september 2020

Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB) in opdracht van Nederlandse Vereniging Binnenhavens (NVB)


Inhoudsopgave

  • Voorwoord - nut en noodzaak richtlijnen voor de digitale binnenhaven. 
  • Gebruikerswaarde en beschikkingsrecht
  • Samenwerking 
  • Juridisch 
  • Transparantie 

icon Richtlijnen voor de digitale binnenhaven - 8 september 2020


 

 

Go to top