Uitnodiging informatiebijeenkomst Duurzaam en Toekomstbestendig Havenbeleid 16 juni 2022

Alleen voor leden van de NVB

NVB maakt zich sterk voor duurzaam en toekomstgerichte binnenhavens, die onderdeel zijn van een slimme en duurzame vervoersinfrastructuur en heeft zichzelf tot doel gesteld om binnenhavens te ondersteunen bij de professionalisering van duurzaam havenbeheer en de ontwikkeling van duurzaamheid.

Samen met geassocieerde organisaties Movares en DGMR en de werkgroep is het thema ‘Duurzaam en Toekomstbestendig Havenbeleid tot ontwikkeling gebracht met als resultaten: de Handreiking en online wegwijzer. Hiermee zetten binnenhavens de eerste stappen naar een duurzame en toekomstbestendige binnenhaven.

De uitvoering van het thema ‘Duurzaam en toekomstbestendig havenbeleid’ omvat ook de implementatie van de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens, waarvan de NVB één van de medeondertekenaars is. De NVB zet zich in voor stimulering en facilitering van duurzaam transport, met name voor een schone binnenvaart. Een belangrijk element van de duurzame binnenhaven is het aanbieden van walstroomvoorzieningen. Daarmee geven havens invulling aan de gestelde doelen en ambities van o.a. de Green Deal. De maatschappelijke urgentie is er, maar de vraag is: hoe gaan binnenhavens hiermee aan de slag en wat is daarvoor nodig?

Tijdens de informatiebijeenkomst ‘Duurzaam en Toekomstbestendig Havenbeleid’ op donderdag 16 juni a.s. willen wij u bijpraten over de actuele ontwikkelingen op het gebied van beleidsambities en beschikbare middelen.

Aan het woord komen:

 • Lijdia Pater – de Groot, secretaris van de NVB
  Welkom en introductie op het thema ‘Duurzaam en Toekomstbestendig Havenbeleid’
 • Bart Bouwens, businessmanager bij Movares
  De eerste stappen naar een duurzaam havenbeleid
 • Marieke Vavier, directeur Port Solutions Rotterdam
  Collectieve aanpak voor walstroom
 • Ad Verhoeven, adviseur bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
  Subsidiekansen voor binnenhavens
 • Ronald Bijl, directeur van Connect4Shore
  ​Technische oplossingen voor walstroom


Programmatijden:

 • 13.00 – 13.30 uur Inloop met koffie en thee
 • 13.30 – 16.00 uur Inhoudelijk programma
 • 16.00 – 17.00 uur Netwerkborrel


Locatie:
Locatie is nog niet bekend. Daarover wordt u zo spoedig mogelijk geïnformeerd.


Aanmelden:
Doet u mee op donderdag 16 juni? Klik hier om u aan te melden.
Let op: beperkt aantal plekken beschikbaar, dus wacht niet te lang met aanmelden!

 

Go to top