Mission Statement Frisian Ports 2017

Frisian Ports is een samenwerkingsverband van Friese havens dat bestaat uit acht Friese havens: Heerenveen, Leeuwarden, Drachten (Smallingerland), Sneek (Súdwest Fryslân), Harlingen, Lemmer (Fryske Marren), Achtkarspelen en Tytjerksteradiel. Deze havens hebben een belangrijke functie voor de (watergebonden) economie in Friesland. In gezamenlijkheid wil Frisian Ports een wezenlijke positie in het nationaal en internationale beroepsvaarwegennetwerk innemen, op basis van een toekomst gerichte mission statement waaruit de ambitie spreekt om Frisian Ports op de nationale en internationale kaart te zetten.


NVB-Kennisbank

Het door Frisian Ports opgestelde Mission Statement 2017 is in de NVB-Kennisbank door NVB-leden hier te downloaden, evenals de folder die ze daarvan hebben gemaakt. Heeft u ook een document voor de NVB-Kennisbank? Stuurt u deze dan aan het NVB-secretariaat.