Nederlandse Vereniging van Binnenhavens presenteert nieuw beleidsplan

Voortbordurend op wat de NVB de afgelopen jaren heeft neergezet, presenteert de vereniging met trots haar nieuwe beleidsplan voor 2016 - 2020. De inhoud is samen met de NVB-leden bepaald. Zowel de uitkomst van een bij de leden gehouden enquête, als nationale en internationale ontwikkelingen zijn meegenomen. Tijdens de algemene ledenvergadering op 1 oktober hebben de leden van de NVB, tijdens de goed bezochte jaarlijkse ledenvergadering, een positief besluit genomen over het beleidsplan.

 

De NVB: een vereniging als netwerkorganisatie
Rode draad in het beleidsplan is het verspreiden en delen van kennis. Conform de wens van de NVB-leden zullen in 2016 meerdere bijeenkomsten/masterclasses worden georganiseerd over relevante thema's. Hierbij zal worden samengewerkt met kennispartners en geassocieerde partners.

 

Het beleidsplan kunt u hier downloaden.