CCR organiseert LNG-strategiesymposium in het najaar van 2015

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) organiseert op 8 oktober 2015 in Straatsburg een LNG-Strategiesymposium Binnenvaart en Havens. De doelgroep is het bedrijfsleven (scheepseigenaren, zee- en binnenhavens, infrastructuurexploitanten, scheepswerven, toeleveranciers, banken, energieverzorgers en andere LNG-gebruikers), overheden en experts.
In het kader van drie interactieve podiumdiscussies worden de realistische perspectieven van LNG vanuit strategisch oogpunt besproken, om binnen de context van de activiteiten van het bedrijfsleven en het  beleidskader te bepalen wat de volgende stappen moeten zijn.
Hier vindt u het icon Voorlopige programma CCR LNG strategiesymposium 8 oktober 2015