Geslaagde bijeenkomst van de IJsselmeeralliantie

Binnenhavens als schakels van het noorden

De IJsselmeeralliantie, die op 25 juni 2012 werd opgericht, hield op donderdag 8 november een congres in Drachten. De bijeenkomst was goed bezocht en er waren levendige discussies. De wens van dit havennetwerk in Noord Nederland is:

  • IJsselmeeralliantie als kennisplatform voor het noorden;
  • IJsselmeeralliantie faciliteert de vorming van clusters van binnenhavens;
  • Vanuit sociaal-economische samenhang starten met havenvisie en uitwisseling;
  • Professionele exploitaties, sturen op belang;
  • Bundeling havendiensten en havenbedrijven.

Hiervoor zal er in een viertal clusters gewerkt worden. De ervaring met samenwerkende havens in Limburg, was inspirerend en een voorbeeld. De volgende presentaties werden gegeven