Stadsdistributie: kansen voor binnenvaart en binnenhavens

De Europese Commissie publiceerde op 18 december een pakket over stadsdistributie. Aangezien de EU geen wetgevende bevoegdheid voor het stedelijk vervoer heeft, is het een document dat vooral bestaat uit aanbevelingen en zachte beleidsmaatregelen, zoals de uitwisseling van beste praktijken en gerichte financiƫle steun (via structuur-en regionale fondsen, CEF en Horizon 2020). Doelstelling is een verschuiving en stimulans van schoner en duurzamer vervoer in stedelijke gebieden .

Het werkdocument over stedelijke logistiek verwijst naar het voorbeeld van Utrecht, waar goederen, waaronder bier en diepvriesproducten, worden vervoerd over water. De documenten zijn hier beschikbaar.